สารอาหารในน้ำหมักปลาทะเลคาวบอยพืชดูดซึมได้ดีกว่า

เพราะแร่ธาตุสารอาหารต่างๆอยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันที และสามารถให้ได้ทั้งทางใบและทางดิน และในน้ำหมักปลาทะเลคาวบอย ยังมีกรดอะมิโนโปรตีน ที่สามารถเป็นสารคีเลทธรรมชาติ ทำหน้าที่จับกับโลหะธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริม เป็นสารประกอบคีเลตธรรมชาติ ช่วยให้โลหะเหล่านี้สามารถอยู่ในสารละลาย ทำให้พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ ซึ่งแตกต่างจาก ธาตุอาหารรองและเสริมที่อยู่ในรูปของปุ๋ยเกลือ เมื่อเป็นสารละลาย มีโอกาสที่จะทำปฏิกิริยา เกิดเป็นตะกอนของแข็ง ซึ่งเป็นรูปที่พืชไม่สามารถนำไปใช้ได้

พบมากกว่า16ธาตุในคาวบอยคีเลตกรดอะมิโนในคาวบอย ดีกว่าสารคีเลทสังเคราะห์อย่างไร

ได้มีงานวิจัยชี้ชัดว่า กรดอะมิโนคีเลทจากธรรมชาติ สามารถเคลื่อนย้ายในเซลล์พืชได้ดีกว่าคีเลทสังเคราะห์และที่สำคัญเมื่อถูกดูดซึมเข้าสู่เซลล์พืช  สารประกอบคีเลทกรดอะมิโน ทำการแตกตัว เพื่อปลดปล่อยและธาตุได้ดีกว่าสารประกอบคีเลทเคราะห์ ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า คีเลทกรดอะมิโนโปรตีน

มีน้ำหนักที่เบากว่า สามารถเคลื่อนย้ายในเซลล์พืชได้ดีกว่า และแตกตัวปล่อยแร่ธาตุให้พืชนำไปใช้ ได้ดีกว่าสารประกอบคีเลทสังเคราะห์  เพราะกรดอะมิโนโปรตีนในคาวบอย เป็นกรดอะมิโนโปรตีนอย่างเดียวกับที่พืชต้องสังเคราะห์สังเคราะห์ด้วยตัวเอง และนำมาใช้

ได้มีการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบของการใช้สารคีเลทสังเคราะห์ ซึ่งพบว่ามีความเป็นพิษตกค้างในธรรมชาติ แตกต่างจากกรดอะมิโน

น้ำหมักปลาทะเลคาวบอยดีต่อพืชอย่างไร
คาวบอยดีต่อพืชอย่างไร…อ่านต่อ

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าสารอาหารในคาวบอย รวมถึงกรดอะมิโนโปรตีน วิตามิน ฯลฯอีกมากที่พบในน้ำหมักปลาทะเลคาวบอย เป็นสารอาหารที่มีรูปแบบเดียวกับที่พืชได้จากธรรมชาติ จึงทำให้พืชสามารถดูดซึมสารอาหารในน้ำหมักปลาทะเลคาวบอย ไปใช้ได้ทันที ส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเนื่องด้วยในคาวบอย มีสารอาหารครบเกือบทุกชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อพืช พืชจึงได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน จึงมีความแข็งแรง มีความทนทานต่อโรค และแมลงศัตรูพืชได้ดีขึ้น ทนต่อสภาวะความแห้งแล้งได้ดีกว่าพืชที่ได้รับปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว เพราะในคาบอย นอกจากจะมีสิ่งที่พืชต้องการแล้ว ยังมีสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อดิน และยังเป็นอาหารสำหรับจุลินทรีย์ดิน ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์เพิ่มกิจกรรมจุลินทรีย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์