นโยบายการรับคืนสินค้า


เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า

  1. รับเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ
  2. ต้องแนบใบกำกับสินค้า เพื่อดำเนินการขอเปลี่ยน/คืนสินค้าด้วย
  3. ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า กรณีที่ใช้งานแล้วหรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณฑ์
  4. สินค้าลดล้างสต็อก ไม่รับเปลี่ยน/คืนทุกกรณี
  5. สินค้าที่ขอเปลี่ยน/คืนสินค้า ต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ก่อนหากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน
  6. สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไข เช่น ของแถม สินค้าแลกซื้อ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
  7. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่สามารถขอคืนได้
cowboyplantfoods.com

ติดต่อเรา

COWBOY PLANT FOODS.

For Better Environment. For Better Results.

24/11 หมู่ที่ 5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230
Call (+66) 061-369-3593
www.cowboyplantfoods.com