ไตรโคเดอร์มา (Trico-Z)ชนิดผงสปอร์ ถุง 500 กรัม

189฿

  • กำจัดป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า เน่าดำยอดและรากเน่า ของไม้ผล ไม้ยืนต้น
  • ป้องกันกำจัดโรคเมล็ดเน่า กล้าไหม้ รากเน่า หัวเน่า เน่าระดับดิน ของพืชผักหลายชนิด
  • กำจัดและป้องกันโรคยอดเน่าของต้นกล้า โรครากเน่า เน่าคอดิน เมล็ดเน่า ของพืชผัก โรคโคนเน่าของไม้ผล เช่น ทุเรียนที่เกิดจากเชื้อราพิเทียม (Pythium spp.)
  • ป้องกันกล้าไม้ รากเน่า โคนลำต้น หรือกอเน่าแห้ง โรคผลเหี่ยว ของพืชไร่ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ
  • ป้องกันโรคตายพรายของกล้วย ที่เกิดจากเชื้อราฟิวซาเรียม (Fusarium spp.)
  • ป้องกันการเกิดโรค แอนแทรคโนส ในพืชผักต่างๆ เช่น พริก

รายละเอียดเพิ่มเติม

Trichoderma ไตรโคเดอร์มา ( Trico-Z ชนิดผง) สารฆ่าเชื้อราควบคุมเชื้อโรคพืชในดิน

Trico-Z  คือ เชื้อราไตรโคเดอร์มา ชนิดผงสปอร์แห้งที่ผสมกับสารรักษาสภาพเชื้อให้มีความแข็งแรงพร้อมที่จะเจริญขยายปริมาณเมื่อได้รับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

trichoderma

Trico-Z (ไตรโคซี) เชื้อราไตรโคเดอร์มา ชนิดผงสปอร์แห้ง ละลายน้ำฉีดพ่นทางใบ ทางดิน ใช้ผสมดินปลูกป้องกันโรคเชื้อราในดิน เช่นรากเน่าโคนเน่า

Trico-Z (ไตรโคซี) สารฆ่าเชื้อราจากธรรมชาติปลอดภัยต่อผู้ใช้ ไร้สารพิษตกค้างในพืชผักและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ในเกษตรอินทรีย์ การเพาะปลูกแบบออแกนิค

Trico-Z เชื้อไตรโคเดอร์มา ชนิดผงละลายน้ำ ใช้เทคโนโลยีการเก็บรักษาเชื้อที่ดี ช่วยยืดอายุของเชื้อให้มีชีวิตได้นานขึ้น รักษาความแข็งแรงของเชื้อให้คงประสิทธิภาพในการเจริญ เพราะเชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นสิ่งมีชีวิต มันจะทำงานได้ มันต้องมีชีวิตหรืออยู่ในสภาพที่ยังสามารถเจริญและขยายพันธุ์ได้ เมื่อนำไปใช้ก็จะเกิดผลลัพธ์