ไตรโคเดอร์มาป้องกันกำจัดเชื้อราในดิน

ไตรโคเดอร์มา ชนิดผง

Trico-Z เชื้อราไตรโคเดอร์มา ผงสปอร์แห้ง

Trico-Z คือ เชื้อราไตรโคเดอร์มาสำเร็จรูป ที่เก็บได้นาน ประสิทธิภาพไม่ลดลง มีอัตราการมีชีวิตรอด และ ปริมาณของเชื้อที่สามารถเจริญได้ในอัตราที่สูงกว่า ผลิตภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาทั่วไป.

Trico-z เชื้อไตรโคเดอร์มาป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในดิน

  • ป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน
  • ลดโรคเน่าคอดินในทุเรียน
  • ป้องกันรักษาอาการกล้วยตายพราย
  • ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าในพืชผัก
  • กำจัดป้องกันโรคเน่าเละในผักสลัด
  • ป้องกันกำจัดเชื้อราแอนแทคโนสในพริก (โรคกุ้งแห้งในพริก)
ไตรโคเดอร์มา สารชีวภัณฑ์ป้องกันโรคเน่าคอดิน โรคใบจุด

Trico-Z เชื้อไตรโคเดอร์มา ชนิดผง ถุง 1 กิโลกรัม 259.00- ฟรีค่าจัดส่ง

Trico-z ถุง 1 กิโลกรัม (pack 3 ถุง)

Trico-Z เชื้อไตรโคเดอร์มา ชนิดผง ถุง 1 กิโลกรัม โปรโมชั่น 3 ถุง จากราคาปกติ 777 –

ขายเพียง 699.0- ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลาย

เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันโรคพืช

Trico-Z เชื้อไตรโคเดอร์มา ชนิดผง ถุง 1 กิโลกรัม โปรโมชั่น 5 ถุง จากราคาปกติ 1295.0-

ขายเพียง 1100.0- ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลาย