นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อคุณ คาวบอยแพลนท์ฟูดส์ (“เรา”) ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร , แอพพลิเคชั่นด้านการเกษตร ตั้งอยู่เลขที่ 24/11 หมู่ที่ 5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230 เรา เคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและผู้เยี่ยมชมออนไลน์

นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้คุณทราบหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการกับข้อมูลออนไลน์ของเรา ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวม การจัดเก็บ การประมวลผล การโอนถ่าย และการใช้ข้อมูลส่วนตัว และทางเลือกต่างๆ เกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ รวมถึงบัญชีผู้ที่เป็นสมาชิกกับ คาวบอยแพลนท์ฟูดส์ และบริการที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงจดหมายข่าวท่านสามารถเข้าถึงบริการของ คาวบอยแพลนท์ฟูดส์ (“บริการ”) ได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ต่างๆ หรือโดยผ่านส่วนเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นกับระบบปฏิบัติการ และโดยผ่านบุคคลภายนอก คำว่า “อุปกรณ์”หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่ใช้เพื่อเข้าถึงบริการของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคอื่นๆ

นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับการเข้าถึงบริการของเรา ไม่ว่าคุณจะเข้าถึงโดยวิธีใด โดยการใช้บริการของเรา และโดยการที่คุณให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง (หากจำเป็น) เราจะถือว่าคุณยินยอมให้เราเก็บ โอน ประมวลผล จัดเก็บ เปิดเผย และใช้ในลักษณะอื่นตามที่ระบุไว้ในนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

สิ่งที่เราจะเก็บและวิธีการที่เราจะเก็บ

เราจะจัดเก็บข้อมูลชนิดต่างๆ ต่อไปนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถให้บริการลูกค้าและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ดียิ่งขี้น

 • อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล (IP)แอดเดรส สำหรับผู้ใช้ทุกคนที่เข้าถึงหรือใช้บริการของเรา หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราจะจดจำและจัดเก็บ IP แอดเดรสของผู้เยี่ยมชม (อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรสของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชม ) โดยอัตโนมัติ เพื่อดูว่าข้อมูลใดบนเว็บไซต์ที่ถูกเยี่ยมชมและระยะเวลาในการเยี่ยมชม ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจรูปแบบการใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ผ่านบริการและเว็บไซต์ของเรา เพื่อที่เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเว็บไซต์ของเรา เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติทุกๆครั้งที่คุณเข้าสู่ระบบ เว้นแต่คุณจะเปิดใช้งานเทคโนโลยีการป้องกันที่มีอยู่ในเบราเซอร์บาชนิด
 • ข้อมูลของอุปกรณ์ เราอาจจัดเก็บข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ของคุณ เช่นรุ่นของฮาร์ดแวร์ เวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ และหมายเลขของอุปกรณ์ นอกจากนี้ เรายังอาจรวบรวมและเก็บข้อมูล (รวมถึงข้อมูลส่วนตัว) ไว้บนอุปกรณ์ของคุณ โดยใช้วิะการต่างๆ เข่น ที่เก็บข้อมูลของเว็บเบราเซอร์(รวมถึง HTML5)และแคชข้อมูลของแอพพลิเคชั่น
 • คุกกี้ เช่นเดียวกับเว็บไซต์ต่างๆ ในปัจจุบันเราอาจใช้เทคโนโลยีมาตรฐานทีเรียกว่าคุกกี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณใช้เว็บไซต์ของเรา เพื่อมอบบริการที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณโดยการประเมินว่าส่วนใดของเว็บไซต์ของเราที่คุณสนใจที่สุด หรือจดจำคุณเมื่อคุณกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง เราไม่มีวัตถุประสงค์หรือเจตนาที่จะละเมิดความเป็นส่วนตัวของคุณในระหว่างที่คุณเยี่่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เบราเซอร์ส่วนใหญ่จะอนุญาติให้คุณลบคุกกี้จากฮาร์ดไดร์คอมพิวเตอร์ของคุณ ปิดกั้นการรับคุกกี้ หรือรับคำเตือนก่อนการจัดเก็บคุกกี้ได้ คุณสามารถเลือกที่จะตั้งค่าเบราเซอร์เพื่อแจ้งเตือนคุณเมื่อคุณได้รับคุกกี้ ช่วยให้คุณเลือกที่จะปฏิเสธหรือยอมรับคุกกี้ได้ คุกกี้อาจจะถูกใช้งานโดยบริษัทให้บริการด้านโฆษณาบุคคลที่สาม โดยบริษัทดังกล่าวจัดวางโฆษณาในเว็บไซต์ของเรา และควบคุมว่าจะแสดงโฆษณาใด บริษัทให้บริการด้านโฆษณาอาจใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลบ่งชี้ตัวตนที่ได้รับจากคุณ นักโฆษณาจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายของโฆษณาและประเมินผลกระทบของโฆษณาดังกล่าว
 • ข้อมูลส่วนตัว แม้ว่าโดยทั่วๆไป เราไม่ได้ขอให้คุณกรอกข้อมูลระบุตัวตนเพื่อการเข้าชม เข้าถึง หรือใช้เว็บไซต์ของเรา แต่ในบางครั้ง เราอาจขอให้คุณแจ้งข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลระบุตัวตนของคุณ เช่น อีเมลแอดเดรส ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต ประเทศ ภาษาที่ใช้ ข้อมูลประชากรหรือการระบุตัวตนถาวร (เช่น ชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่าน) การให้ข้อมูลเหล่านี้แก่เรา ทำให้คุณสามารถสร้างรหัสประจำตัว (รหัสสมาชิกเว็บไซต์ www.cowboyplantfoods.com )เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ รับการบริการ ติดต่อกับเรา เข้าร่วมในการสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ สมัครเป็นสมาชิก หรือบอกรับจดหมายข่าว หรือลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดพิเศษได้ เราไม่ขอให้คุณส่งข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อน (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ การเมืองหรือความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา คดีอาญาที่ถูกกล่าวหาหรือได้กระทำ รสนิยมทางเพศ) และขอให้คุณอย่าส่งข้อมูลเหล่านั้นให้เรา ข้อมูลต่างๆที่คุณมอบให้เราโดยความสมัครใจ จะถูกใช้อย่างสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น

รหัสสมาชิกเว็บไซต์ คาวบอยแพลนท์ฟูดส์ ในการที่คุณจะได้รับอนุญาติให้สร้างรหัสประจำตัวสมาชิกของ เว็บไซต์ คาวบอยแพลนท์ฟูดส์ เราจำเป็นต้องรวบรวมและประมวลผลข้อมูลโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้ : ที่อยู่อีเมล ชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัวที่ใช้ในการลงชื่อเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ (เช่น รหัสประจำตัวเฟซบุ๊ค (Facebook)และรหัสประจำตัวกูเกิ้ล (Google) ประเทศ และภาษาที่ใช้ ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลปริมาณน้อยที่สุด และเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้คุณสามารถสร้างรหัสประจำตัวสมาชิก cowboyplantfoods คุณอาจตัองให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทำให้ประวัติส่วนตัวของคุณมีความสมบูรณ์ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ข้อมูลของคุณที่จำเป็นในการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของเรา และข้อมูลอื่นๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดการกับประวัติส่วนตัวของคุณได้โดยการเลือกรับจดหมายข่าวจากเรา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับจดหมายข่าวนี้ Unsubcribe จะช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณสามารถแจ้งขอยกเลิกการับจดหมายข่าวนี้ได้โดยตลอดเวลา

เราทำอะไรกับข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้มา อาจถูกใช้เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของลูกค้าระหว่างคุณกับ Cowboyplantfoods เราต้องการใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์จากเว็บไซต์ของเราและประสบการณ์เกี่ยวกับเราโดยทั่วไปที่เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ เราไม่เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนตัวที่คุณมอบให้เราเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยมิได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าหรือโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ นอกจากตามที่กฏหมายกำหนด ข้อมูลส่วนตัวของคุณได้นำมารวบรวมไว้และประมวลผลตามขั่นตอนเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อปฏิบัติตามคำขอเฉพาะที่คุณเป็นผู้ร้องขอ เช่น ในการอนุญาติให้คุณสามารถสร้างรหัสประจำตัวสำหรับการเข้าใช้บริการที่เว็บไซต์ www.cowboyplantfoods.comได้ และสามารถเข้าถึงกลุ่มบริการที่เกี่ยวข้อง (เช่นการรับบริการคำแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรา ) โดยการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อการนี้ไม่จำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากคุณก่อน
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ถ้าคุณไม่แจ้งเราเป็นอย่างอื่น (ตามที่กล่าวไว้ด่านล่าง) เราจะส่งข้อมูลให้คุณเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอพิเศษ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ จาก คาวบอยแพลนท์ฟูดส์ ทีเราคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ เรา (หรือตัวแทนที่ทำงานในนาม คาวบอยแพลนท์ฟูดส์) เท่านั้นที่จะส่งเมลเหล่านี้ให้คุณโดยตรง หากคุณไม่ต้องการรับเมลดังกล่าว โปรดแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนตัวให้เรา นอกจากนี้ คุณสามารถบอกเลิกรับอีเมลได้ตลอดเวลาเมื่อคุณต้องการ โดยการติดต่อเรา

หากกฏหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้ต้องดำเนินการเช่นว่านี้ เราจะส่งจดหมายเหล่านี้ถึงคุณโดยตรง ในกรณีที่คุณให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งเท่านั้น (ถ้าต้องการ) หากคุณเคยให้ความยินยอมในการรับจดหมายข่าวนี้ แต่ต่อมาคุณไม่ต้องการรับจดหมายข่าวอีก เพียงแค่คุณแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณได้รับจดหมายข่าว โดยให้คุณดำเนินตาม “ขั่นตอนการยกเลิกการเป็นสมาชิก” ซึ่งปรากฏอยู่ในจดหมายข่าว นอกจากนี้คุณสามารถเลือก opt-out เพื่อยกเลิกการรับจดหมายข่าวได้ตลอดเวลาที่คุณต้องการโดยการติดต่อ www.cowboyplantfoods.com

การโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศในกรณีที่เรามีการโอน ถ่าย และ/หรือส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศ เราจะกำหนดมาตรฐานข้อตกลง และ/หรือสัญญาร่วมธุรกิจกับหน่วยงาน องค์กรที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น มีมาตรฐานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องกับกฏหมายที่เกี่ยงข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัย อาทิเช่น

 • กรณีที่เรา (www.cowboyplantfoods.com) มีความจำเป็นในการจัดเก็บ และ/หรือ โอน ถ่าย ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการจัดเก็บ
 • การประมวลผลในระบบคลาวด์ (cloud) เราจะพิจรณาองค์กรที่มีความมั่นคงปลอดภัยในระดับสากล และจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ในรูปแบบการเข้ารหัสหรือวิธีการอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้เป็นต้น

อนึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลภายนอกที่เรา จะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้จาก รายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งนี้ รายชื้อบุคคลภายนอกที่เราจะทำการเปิดเผยข้อมูลนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ซึ่งเราจะทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ

ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หรือการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเราในบางกรณี เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ เช่นข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับ เชื้อชาติ ศาสนา ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพและข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งในกรณีนี้เราจะแจ้งและขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ต่อไป

การใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลโดยรวมแบบไม่ระบุชื่้อ

คาวบอยแพลนท์ฟูดส์ อาจเก็บ รวม และรักษาข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อเกี่ยวกับลูกค้าของเรา และที่ผู้เข้ามาชมเว็บไซต์ของเราทางออนไลน์ เช่น งานอดิเรก สิ่งทีสนใจ พฤติกรรมการซื้อ และสิ่งต่างๆ ในลักษณะคล้ายกัน ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อปรับแต่งเนื้อหาและโฆษณาเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เยี่ยมชมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คาวบอย แพลนท์ ฟูดส์ อาจแบ่งปันข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมของเรากับผู้ให้บริการโฆษณา พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้สนับสนุน และบุคคลที่สามอื่นๆ ตัวอย่างเช่น เพื่อแจ้งจำนวนเปอร์เซ็นต์ของผู้เยี่ยมชมชาย/หญิง หรือเปอร์เซ็นต์ของช่วงอายุ

มาตรการด้านความปลอดภัย

เราปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้กับเรา ที่ คาวบอยแพลนท์ฟูดส์ สิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกจำกัดไว้แต่ผู้ที่ต้องใช้เพื่อทำงานเท่านั้น เรามีนโยบายในการรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวในความครอบครองของเรา เพื่้อป้องกันการลักลอบเข้ามาขโมยข้อมูล เรา รวบรวมและเก็บข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดไว้ในสถานที่ที่แยกจากเว็บไซต์ โดยไม่มีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่นๆ เราจะใช้เทคนิคด้านความปลอดภัยหลายอย่าง เช่น set หรือการเข้ารหัสแบบ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสหกรรมสำหรับการส่งข้อมูลบัตรเครดิต หรือเมื่อต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตได้อย่างเต็มที่

ข้อส่งสัยหรือคำถาม-สิทธิของคุณ

ในเรื่องที่เกียวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณมีสิทธิต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • คุณมีสิทธิที่จะได้รับการยืนยันว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณนั้นได้รับการประมวลผลหรือไม่ รวมทั้งทราบว่าข้อมูลส่วนตัวข้อมูลใดที่ได้รับการประมวลผล
 • คุณมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ

-แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนตัวของคุณ -จุดประสงค์และวิธีการที่ใช้ในการประมวลผล -ตัวตนของผู้ควบคุมข้อมูล -หน่วยงานและชนิดของหน่วยงานที่อาจได้รับข้อมูลส่วนตัวของคุณ

 • คุณมีสิทธิที่จะได้รับ

-การอัพเดต การแก้ไข หรือการรวมข้อมูลของคุณ -การลบ การไม่เปิดเผย หรือการปิดกั้นข้อมูลของคุณหากดำเนินการโดยผิดกฏหมาย

 • คุณมีสิทธิที่จะคัดค้าน ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด

-โดยมีเหตุผลตามกฏหมายต่อการประมวลผลข้อมูลของคุณแม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการ เก็บรวบรวมข้อมูลก็ตาม -และต่อการประมวลผลข้อมูลของคุณที่มีวัตถุประสงค์ของการส่งสื่้อโฆษณาหรือการขายตรง หรือเพื่อการสำรวจทางการตลาดหรือทางการค้า หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายและหลักปฏิบัติของ คาวบอยแพลนท์ฟูดส์ เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับผ่านบริการออนไลน์นี้ โปรดติดต่อ info@cowboyplantfoods.com หรือ สำหรับคำถามที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการใช้งานและหรือการจัดการข้อมูล โปรดติดต่อเราได้ที่ 061-369-3593 เพื่อให้เราสามารถให้บริการแก่คุณได้เร็วยิ่งขึ้น

วิธีการบอกให้เราหยุดการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณ

คุณสามารถบอกให้เราหยุดใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ตลอดเวลาเมื่อคุณต้องการโดยติดต่อที่ คาวบอยแพลนท์ฟูดส์ (CowboyPlantFoods.) เราจะลบข้อมูลส่วนตัวของคุณจากฐานข้อมูลของเราโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์อื่นๆ ที่ลิ้งไปยัง/จากเว็บไซต์ของเราอาจมีนโยบายที่แตกต่างจากนี้ CowboyPlantFoods (คาวบอยแพลนท์ฟูดส์) มิได้ให้ข้อมูลส่วนตัวทีเราเก็บแก่เว็บไซต์เหล่านี้และไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว เราแนะนำให้คุณดูรายละเอียดของนโยบายความเป็นบุคคลของเว็บไซต์ดังกล่าว เราไม่รับประกันหรือรับรองถึงข้อมูลหรือนโยบายต่างๆ ของเว็บไซต์ที่ คาวบอยแพลนท์ฟูดส์ ไม่ได้เป็นผู้ควบคุม

นโยบายที่ควบคุมการใช้งานการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ความเป็นส่วนบุคคลนโยบายความเป็นส่วนบุคคลฉบับนี้ จะควบคุมการใช้งานข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมในขณะที่ใช้งาน เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนบุคคลฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ ดังนั้น เราจึงขอให้คุณตรวจสอบจากเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราวว่ามีการปรับปรุงข้อมูลหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงไปยังนโยบายความเป็นส่วนบุคคลจะมีผลบังคับใช้เมื่อประกาศในเว็บไซต์ของเรา

คำถามที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อเรา ผ่านช่องทางดังนี้

ชื่อผู้ดูแล : นาย วิทยา ขำปรางค์

ที่อยู่ : 24/11 หมู่ที่ 7 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230

เว็บไซต์    www.cowboyplantfoods.com

ศูนย์บริการลูกค้า : 061-369-3593

อีเมล : info@cowboyplantfoods.com

ส่งคำร้องออนไลน์ : https://www.cowboyplantfoods.com/privacy-form/

ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อเรา ผ่านช่องทางดังนี้

ชื่อผู้ดูแล : นาย วิทยา ขำปรางค์

ที่อยู่ : 24/11 หมู่ที่ 7 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230

เว็บไซต์    :    www.cowboyplantfoods.com

ศูนย์บริการลูกค้า : 061-369-3593

อีเมล : info@cowboyplantfoods.com

ส่งคำร้องออนไลน์ : https://www.cowboyplantfoods.com/privacy-form/

การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เรา (Cowboy Plant Foods ) ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ในอนาคต ภายใต้ข้อบังคับของกฏหมาย และการเปลี่ยนแปลงใดๆ เรา จะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของเราที่ www.cowboyplantfoods.com/privacy-policy