คำรับรองจากผู้ใช้ปุ๋ยหมักปลาทะเลคาวบอย

คุณ ชัย สุราษฎร์ธานี
หลังจากใช้น้ำหมักปลา 25 วันสวยจับใจครับ การใช้ปุ๋ยปลา ในทุเรียนปลูกใหม่
คุณ ชัย สุราษฎร์ธานี

ทุเรียนที่ได้รับการบำรุงด้วย ปุ๋ยปลาหมัก คาวบอย

คุณ ชัย สุราษฎร์ธานี
ขอบคุณภาพจากคุณ ชัย
คุณ ชัย สุราษฎร์ธานี

คุณ ชัย สุราษฎร์ธานี

คุณ ชัย สุราษฎร์ธานี

คุณ ธวัชชัย ไตรปัญญาเลิศ สระบุรี

แตกหน่อดีมาก ได้น้ำหนักดี หน่ออวบอ้วนหน่อไม้ฝรั่งที่ใช้ปุ๋ยปลาคาวบอย

คุณ ธวัชชัย ไตรปัญญาเลิศ สระบุรี

แทงหน่อมาก

คุณ ธวัชชัย ไตรปัญญาเลิศ สระบุรี

น้ำหนักเพิ่มกำไรเพิ่มหน่อไม้ฝรั่งน้ำหนักดี เมื่อใช้ปุ๋ยปลาคาวบอย

คุณ ธวัชชัย ไตรปัญญาเลิศ สระบุรี

คุณ ธวัชชัย ไตรปัญญาเลิศ สระบุรี

คุณ ธวัชชัย ไตรปัญญาเลิศ สระบุรี

คุณ สุทธิรักษ์ จันทร จ.อุทัยธานี

พริกดกดีมากครับ

คุณ สุทธิรักษ์ จ.อุทัยธานี
งามดี พริกไทยแตกใบอ่อนดีปุ๋ยปลา เร่งโตพริกไทย
คุณ สุทธิรักษ์ จ.อุทัยธานี

ส้มโอแตกช่อใหม่พรึบผลลัพธ์การใช้ปุ๋ยปลาคาวบอยกับส้มโอ