Cowboy Plant Foods เราผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากปลาทะเล (Liquid Fish Hydrolysate ) หรือที่เรามักเรียกกันว่า น้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเล เราใช้วิธีการหมัก(Fermentations) ที่เรียกว่า Cold Process System ซึ่งเป็นวิธีที่รักษาแร่ธาตุสารอาหารต่างๆจำนวนมากที่มีอยู่ในปลาทะเล ใว้ได้มากที่สุด 

ปุ๋ยปลาของเรามีความเข้มข้นพิเศษแตกต่างจากน้ำหมักชีวภาพทั่วๆไป ด้วยสูตรการผลิตเฉพาะของคาวบอย 

  • ไม่เติมน้ำในกระบวนการผลิต
  • ไม่ใช้วัตถุดิบที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบจำนวนมาก อาทิเช่น น้ำมะพร้าว
  • ทุก Lot การผลิตเราปรับค่าความเป็นกรดด่างให้อยู่ในค่าที่เหมาะต่อการนำไปใช้ จึงช่วยให้พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ง่ายกว่าน้ำหมักชีวภาพทั่วไป
  • คุ้มค่า เพราะเข้มข้นกว่า พืชจึงได้รับสารอาหารมากกว่า จึงเห็นผลไว 
  • ปุ๋ยปลาของเราไม่มีกลิ่นรุนแรงรบกวน ใช้ง่ายแค่ผสมน้ำสะอาดตามอัตราที่แนะนำ แล้วฉีดพ่นให้ทั่วใบและลำต้นและดินบริเวณรอบๆโคนต้น ทุกๆ 7-10 วันครั้ง หลังการให้น้ำ หรือหลังฝนตกฉีดพ่นได้ทันที