น้ำหมักปลา คาวบอย Cold Process System

Cold Process System คือวิธีที่เราใช้ในการผลิตปุ๋ยปลาของเรา

“ด้วยสูตรเข้มข้นพิเศษเฉพาะคาวบอย ร่วมกับวิธีการผลิตคุณภาพl จึงได้ผลิตภัณฑ์พรีเมียม เพื่อผลลัพธ์ระดับพรีเมียม”

Cold Process System คือการผลิตโดยไม่มีขบวนการใช้ความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องในการผลิต แต่ใช้เอนไซม์และจุลินทรีย์จากธรรมขาติในการย่อยสลาย

ข้อดีในการผลิตแบบ cold process system

  • แร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อพืชซึ่งมีอยู่ในปลาทะเลจำนวนมากจะไม่ถูกทำลายด้วยความร้อน อาทิเช่น กรดอะมิโน , Oil ต่างๆ
  • มีไนโตรเจนจากธรรมชาติในปริมาณสูง และอยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ได้ทันที่ที่ต้องการ
  • มีกรดอะมิโน ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมมากกว่า 16 ขนิดที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
  • ไม่มีการใช้สารเคมีสกัดเอาสารสำคัญในตัวปลาออก ซึ่งแตกต่างจากปุ๋ยปลา (Fish emulsion ) ปุ๋ยปลาประเภทนี้ได้จากของเหลวที่เหลือจากขบวนการผลิตสกัดสำคัญออกจากตัวปลา อาทิเช่น Oil , คอลลาเจน

    เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ผลิตอาหารเสริม เครื่องสำอาง ดังนั้นปุ๋ยที่ได้จากการผลิตด้วยวิธีนี้จึงมีแร่ธาตุต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอยู่ในปริมาณที่น้อยมากๆ

    โดยเฉพาะธาตุอาหารหลักอย่างไนโตรเจนที่อยู่ในรูปของโปรตีนจะถูกความร้อนทำลายเพื่อสกัดเอาสารสำคัญออก ปุ๋ยประเภทนี้จึงมีการเติมไนโตรเจนที่ได้จากเคมีสังเคราะห์ เพื่อเพิ่มปริมาณไนโตรเจนในปุ๋ย

ปุ๋ยปลาคาวบอย คือ ปุ๋ยปลาที่เรียกว่า Fish Hydrolyasate ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าดีกว่าปุ๋ยปลาประเภท Fish Emulsion และปลอดภัยกว่า และเป็นส่วนสำคัญในการผลิตอาหารปลอดภัย หรือผลิตภัณฑ์ออแกนิคที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก .

ปุ๋ยน้ำใส่ผักสวนครัวในกระถาง
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือสั่งซื้อ คลิกติดต่อทาง LINE : @COWBOYPLANTFOODS