ปุ๋ย ใส่ กัญชา

ปุ๋ยใส่กัญชา เลือกใส่อะไร ใส่ช่วงใหน ใส่อย่างไร

ปุ๋ยใส่กัญชา เลือกถูกใส่เป็นได้ผลผลิตแน่นอน เพราะความต้องการปุ๋ยของกัญชาในแต่ละช่วงวัยแตกต่างกัน เราจึงต้องใส่ปุ่ยให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เราต้องการ

Grow Booster เร่งโตไวกัญชา ปุ๋ยใส่กัญชาช่วงทำใบ

ปุ๋ยใส่กัญชา ออแกนิค

มากกว่า 16ธาตุในขวดเดียว ช่วยให้กัญชาโตไว แข็งแรงสมบูรร์ ช่วยให้ออกดอกดี Growbooster ช่วยให้กัญชาของคุณโตอย่างต่อเนื่อง หมดปัญหากัญชาใบเหลืองจากการขาดธาตุอาหารรองเสริม

Bloom Booster สูตรเร่งการออกดอก

ปุ๋ยใส่กัญชา สูตรเร่งดอก

กัญชาก็เหมือนกับพืชอื่นๆที่ต้องการสารอารต่างๆเพื่อสร้างการเจริญเติบโตจนถึงช่วงวัยที่สามารถให้ดอกได้ ในแต่ละช่วงการเติบโตของต้นกัญชา ก็มีความต้องการธาตุอาหารแต่ละชนิดไม่เท่ากัน

ปุ๋ยใส่กัญชา ออแกนิค

เรามารู้จักธาตุอาหารต่างๆที่พืชต้องการใช้เพื่อสร้างการเจริญเติบโตว่ามีอะไรกันบ้าง

ธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน ( N), ฟอสฟอรัส (P) และโพแตสเซียม (K)
ธาตุอาหารรอง ได้แก่ แคลเซียม (Ca), แมกนีเซียม (Mg) และกำมะถัน (S)
ธาตุอาหารเสริม ได้แก่ แมงกานีส (Mn), ทองแดง (Cu), คลอรีน (Cl), เหล็ก (Fe), โบรอน (B), สังกะสี (Zn) และโมลิบดินัม (Mo)
ส่วนอีก3ชนิด ได้แก่ คาร์บอน (C), ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) ซึ่งพืชจะได้รับทางใบจากอากาศ

ปุ๋ยประเภทต่างๆ

ปุ๋ยเคมี คือปุ๋ยที่ผ่านการสังเคราะห์ให้แร่ธาตุต่างๆอยู่ในรูปอนินทรีย์ (เป็นสารอาหารที่อยู่ในรูปที่พืชดูดซึมไปใช้ได้ทันที ) ปุ๋ยเคมีไม่ใช่สารพิษ ข้อดีของปุ๋ยเคมีจะให้ปริมาณสารอาหารที่เข้มข้นกว่าในน้ำหนักที่เท่ากันเมื่อเทียบกับปุ๋ยอินทรีย์ แต่ก็มีข้อเสียเช่นกัน เช่นมีปริมาณแร่ธาตุ 1-3 ตัวเท่านั้น เช่น มี N P K หรืออาจจะมีธาตุรองเสริม อย่าง Mg มาให้อีก 1 แร่ธาตุ ซึ่งเป็นข้อจำกัดของปุ๋ยเคมี

ข้อควรระวัง การใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมีมีความเข้มข้นมากการใช้ต้องให้ปริมาณที่เหมาะสม เพราะถ้ามากไปอาจเกิดความเสียหายกับพืชนั้นๆได้

ปุ๋ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ยที่ไม่ผ่านการสังเคราะห์ เช่นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ต่างๆ หรือปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านขั่นตอนการผลิตโดยวิธีการบ่ม การหมัก ด้วยจุลินทรีย์ในธรรมชาติโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์เหล่านี้จะอาศัยจุลินทรีย์ย่อยสลายปลดปล่อยแร่ธาตุต่างๆให้อยู่ในรูปของสารอนินทรีย์ที่พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ ข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์คือมีสารอาหารหลากหลายทั้งธาตุรองธาตุหลัก รวมถึงธาตุอาหารเสริม ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบหลักที่ในการผลิต เช่นปุ๋ยที่ผลิตจากปลาทะเลจะให้ธาตุอารหารได้มากกว่า ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากพืช

ข้อควรระวังการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คือ ในปุ๋ยอินทรีย์ส่วนใหญ่จะมีธาตุไนโตเจนสูงและอยู่ในดินได้นาน ถ้าไนโตรมากเกินไป จะทำให้กัญชาของเราออกดอกได้ยาก

จะเห็นได้ว่าสารอาหารแร่ธาตุต่างๆที่พืชต้องใช้สร้างการเติบโตจะต้องอยู่ในรูปของสารอนินทรีย์เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมี รูปแบบของธาตุอาหารสุดท้ายที่พืชจะดูดซึมไปใช้คือ สารอนินทรีย์

แต่สิ่งที่สำคัญคือการใส่ปุ๋ยให้ตรงกับความต้องการของแต่ละช่วงวัยต่างหาก

ปุ๋ย ใส่ กัญ ชา ในแต่ละช่วงวัย

ปุ๋ยใส่กัญชา ปลูกใหม่ ช่วงทำใบ

กัญชาต้องการปุ๋ยอะไรบ้างในแต่ล่ะช่วงวัยปุ๋ยช่วงทำใบ
กัญชาต้องการ ไนโตรเจน (N)สูง ฟอสฟอรัส( P)ค่อนข้างต่ำ และโปรแตสเซียม ( K) ปานกลาง
ดังนั้นปุ๋ยใส่กัญชาช่วงทำใบ ควรใช้ปุ๋ยที่มีเรโช 3:1:2,5:1:4 เป็นต้น


ปุ๋ยเคมี ยกตัวอย่างเช่น ปุ๋ยสูตร 21-7-14 หรือ 15-0-0+15-15-15 อัตราส่วน 1:1จะได้เป็นสูตร 15-7.5-7.5+แคลเซียม12.5%


ปุ๋ยอินทรีย์ ยกตัวอย่าง เช่น มูลไส้เดือน ปุ๋ยปลาคาวบอย GrowBooster มูลวัว มูลหมู ปุ๋ยคอก

ปุ๋ยกัญชาช่วงสะสมอาหาร

ปุ๋ยช่วงสะสมอาหารกัญชาต้องการ แร่ธาตุไนโตรเจน (N) ต่ำ ฟอสฟอรัส (P) สูง และธาตุโปรแตสเซียม (K) สูง ควรใช้ปุ๋ยที่มีเรโช 1:2:2 ปุ๋ยเคมียกตัวอย่างเช่น 8-24-24 หรือใช้ คาวบอย BloomBooster สำหรับสะสมอาหารเตรียมทำดอก


ปุ๋ยอินทรีย์ ยกตัวอย่าง เช่น มูลไก่ มูลค้างคาว

ปุ๋ยกัญชา ช่่วงทำดอก

ปุ๋ยช่วงทำดอกกัญชาต้องการ ธาตุไนโตรเจน(N) ฟอสฟอรัส (P)กลาง และโปรแตสเซียม( K) สูง
ควรใช้ปุ๋ยที่มีเรโช 1:2:3ปุ๋ยเคมี ยกตัวอย่างเช่น 10-20-30 , 7-17-35, 7-13-34 เป็นต้น ปุ๋ยอินทรีย์ ยตัวอย่างเช่น มูลไก่ มูลค้างคาว

ปุ๋ยธาตุรอง ธาตุอาหารเสริมและจุลธาตุต่างๆสำคัญเช่นกันอย่าให้ขาด แคลเซียม-แมกนีเซียม-โบร่อน สำคัญในทุกช่วงวัย

นอกจากปุ๋ยหลักแล้วการใส่ปุ๋ยเสริมต่างๆให้กับพืชก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ กัญขาก็เช่นกัน โดยหลักของการให้ปุ๋ยเสริมต่างๆ ต้องให้สอดคล้องกับช่วยวัยของการเติบโตเช่นเดียงกัน มาดูกันว่าปุ๋ยเสริมที่ใส่กัญชาในแต่ละช่วงมีอะไรบ้าง

ปุ๋ยเสริมกัญชาในละช่วง

สาหร่าย (Seaweed) ผง,น้ำ ช่วยสร้าง ราก แตกกิ่งและ ช่วยในการออกดอก บำรุงดอกได้ดี


ฮอโมนไข่ ช่วยสร้างตาดอก บำรุงดอก


เวลาดอกออกแล้ว ควรใส่ปุ๋ยที่ ธาตุไนโตรเจนต่ำๆ


มูลไก่ มูลค้างคาว มี ฟอสฟอรัสสูง (p) และโปรแตสเซียม (k )สูง จึงเหมาะใส่ช่วงทำดอก


การบำรุงดอก ใช้สาหร่าย (Seaweed)

Trico-Z เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันโรคเน่าคอดินในต้นกล้าและโรคเหี่ยวในกัญชา

ยาป้องโรคทุเรียนใบเหลือง

เชื้อราไตรโคเดอร์มา ป้องกันโรคเน่าคอดินในต้นกล้ากัญชา ที่เกิดจากเชื้อรา Pythium spp.ทำให้ต้นกล้าพับตาย และป้องกันโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้รา Fusarium spp. ทำให้ต้นเหี่ยวและมีอาการใบเหลืองเริ่มจากโคนต้นและทำให้ต้นกัญชาแห้งตายในที่สุด

Cowboy Plant Foods

ติดต่อเรา