• น้ำหมักปลาทะเลเข้มข้น เป็นแหล่งสารอาหารสำหรับจลินทรีย์ดิน ประกอบไปด้วยโปรตีน (กรดอะมิโนคาร์โบไฮเดรต,ไชมัน และเกลือแร่ต่างๆ ซึ่งสารอาหารดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิต รวมทั้งจุลินทรีย์ การใส่ CowBoy Plant Foods น้ำหมักปลาทะเลเข้มข้นลงไปในดิน จะช่วยเร่งและส่งเสริมการเจริญเติบโตและช่วยเพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินให้มีมากขึ้น ทำให้การย่อยสลายซากพืชซากสัตว์เกิดได้เร็วยิ่งขึ้น ทำให้มีการปลดปล่อยธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืชมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  • น้ำหมักปลาทะเลเข้นข้น มีปริมาณธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ธาตุอาหารรองได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียมและกำมะถัน และธาตุอาหารเสริมได้แก่ เหล็ก สังกะสี และทองแดง ถึงแม้ปริมาณธาตุอาหารที่อยู่จะไม่สูงเท่ากับปุ๋ยเคมี แต่ก็มีธาตุอาหารครบเกือบทุกธาตุ
  • น้ำหมักปลาทะเลเข้มข้น มีองค์ประกอบหลักคือกรดอะมิโนซึ่งกรดอะมิโนเหล่านี้สามารถจับกับธาตุอาหารรองและจุลธาตุและเปลี่ยนรูปเป็นอะมิโนคีเลทสามารถถูกดูดซึมเข้าสู่พืชได้ดีกว่าการใช้ปุ๋ยในรูปเกลือธรรมดา และกรดอะมิโนยังส่งผลโดยตรงต่อพืชคือส่งผลให้ช่อดอกไม้มีความยาวช่อดอกเพิ่มขึ้น และยังช่วยในการแตกยอดใหม่ของพืช เนื่อจากพืชสามารถใช้กรดอะมิโนเหล่านี้ เป็นสารตั้งต้นในการผลิตฮอร์โมนพืชในกลุ่มอ็อกซินได้
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากปลาะทเลสูตรเข้มข้นพิเศษ
  • น้ำหมักปลาทะเล Cowboy Plant Foods เราใส่ใจทุกขั้นตอนในการผลิตเริ่มจากการคัดสรรปลาทะเล สดใหม่ทั้งตัวเท่านั้น จากการทำประมงชายฝั่งพื้นบ้าน ดังนั้นปลาที่ใช้จึงปลอดสารฟอร์มาลีน ซึ่งแตกต่างจากปลาทะเลน้ำลึกที่มักพบสารฟอร์มาลีน
  • น้ำหมักปลาทะเลตรา คาวบอย ใช้ระยะเวลาการหมักที่เหมาะสม ซึ่งระยะเวลาการหมักที่เหมาะสมจะทำให้ได้น้ำหมักปลาที่มีการย่อยสลายโปรตีนให้เป็นโมเลกุลขนาดเล็กเรียกว่ากรดอะมิโน และมีการปลดปล่อยแร่ธาตุและวิตตามินต่างๆจึงได้น้ำหมักปลาทะเลที่มีคุณภาพดีเป็นประโยชน์ต่อพืช
  • CowBoy Plat Foods เรามีการตรวจเช็คค่าความเป็นกรดด่างและปรับค่าความเป็นกรดด่าง ด้วยสารจากธรรมชาติเพื่อให้ได้ค่าความเป็นกรดด่าง(PH)ที่เหมาะสมต่อดินและพืช จึงมั่นใจได้ว่าไม่เป็นอันตรายต่อพืชแน่นอน
  • CowBoy Plant Foods ไม่มีกลิ่นเหม็นรุนแรง เพราะใช้ปลาทะเลเกรดทำอาหารจากธรรมชาติ ไม่เจือปนสารเคมี ใช้งานง่ายสะดวก ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ครอบครัวและสัตว์เลี้ยง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • CowBoy Plant foods มีกรดอะมิโนโปรตีน ซึ่งมีงานวิจัยที่ชี้ชัดว่าว่ากรดอะมิโนเหล่านี้มีส่วนสำคัญต่อขบวนการทางชีวภาพของพืช ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากการให้ Cowboyน้ำหมักปลาทะเลทางใบแล้ว ยังสามารถให้ทางดินได้ด้วย การให้น้ำหมักปลาคาวบอยทางดินจะช่วยให้สิ่งมีชีวิตจำพวกแบคทีเรียในดินเจริญเติบโตดีขึ้น นำไปสู่การมีดินที่สมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุมากยิ่งขึ้น การฉีดพ่นน้ำหมักปลาคาวบอยทางใบให้กับพืช นอกจากทำให้พืชได้รับธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่มีอยู่ในน้ำหมักปลาคาวบอยแล้ว ยังเป็นการให้กรดอะมิโนที่สำคัญกับพืชอีกด้วย ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าในน้ำหมักปลาทะเลนั้นนอกจากจะมีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและจุลธาตุแล้ว ยังอุดมไปด้วยกรดอะมิโนโปรตีน โดยพืชสามารถนำกรดอะมิโนเหล่านี้ไปใช้สังเคราะห์เป็นโปรตีนได้ทันที เปรียบเหมือนการให้ปุ๋ยทางลัด ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิด
เร่งใบเขียว เร่งโตไว สร้างผลิตผลปลอดภัย

สั่งซื้อทาง Line คลิกที่นี่
สั่งซื้อทาง ร้านค้าคาวบอยแพลนท์ฟูดส์ ใน Lazada Thailand คลิกที่นี่