น้ำหมักปลาทะเลเข้มข้นพิเศษสอบถาม-สั่งซื้อคลิกที่นี่เลย

การใช้น้ำหมักปลาทะเลช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลกำไร 

วันนี้Admin เอาการทดลองการใช้น้ำหมักปลาทะเลในการ ปลูกอ้อย ข้าว หน่อไม้ฝรั่ง แตงกวา ถั่งฝักยาว และการเพราะเห็ดหูหนู ซึ่งได้ทำการทดลองโดย คุณวิชัย ซ้อนมณี นักวิชาการเกษตร 7 ได้ทดลองกับพืชหลายชนิด มาดูกันว่าผลการใช้น้ำหมักปลาทะเลกับการปลูกอ้อยและพืชชนิดอื่นๆจะให้ผลดีอย่างไรและมีวิธีการใช้อย่างไร

การปลูกอ้อยโดยใช้น้ำหมักปลาทะเล

วิธีการและอัตราการใช้

ใช้น้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเล 2 ครั้ง ต่อ 1 ปี ในอัตราส่วนน้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเล 1 ลิตร ต่อน้ำ 100 ลิตร (1:100) ในพื้นที่ไร่อ้อย 1 ไร่ จะใช้น้ำหมักปลาทะเลผสมน้ำแล้ว 200 ลิตร มี 2 วิธี ดังนี้

 1. วิธีการที่ 1– ตั้งแต่เริ่มวางท่อนพันธุ์อ้อยจนท่อนพันธุ์อ้อยได้ 1 ศอก ประมาณ 3 เดือน กำหนดการฉีด 1 ครั้ง ในอัตราส่วน น้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเล 1 ลิตร ผสมน้ำ 100 ลิตร ฉีดที่โคนและใบ- หลังจากนั้นพอเข้าเดือนที่ 5 ฉีดอีกครั้ง โดยใช้อัตรา 1 ต่อ 100 เหมือนเดิมตอนนี้ฉีดโคนอย่างเดียว และไม่ต้องฉีดแล้วจนกระทั่งเก็บเกี่ยว จนอายุครบ 1 ปี หรือ 12 เดือนวิธีการที่ 2– แบบปล่อยน้ำไหลเอื่อยๆ ไปทั่วแปลงอ้อย โดยใช้อัตราส่วนและระยะเวลาเท่ากัน คือปล่อยน้ำช่วงเดือนที่ 3 และเดือนที่ 5ข้อดีที่ได้จากการใช้น้ำหมักปลาทะเล1. ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุยมากขึ้น2. ป้องกันการระบาดของหนอนกินราก หรือหนอนกอไม่ให้มารบกวน3. ปริมาณน้ำหมักของอ้อยได้ปริมาณน้ำหนักมากขึ้นเท่าตัว4. เป็นทั้งปุ๋ยบำรุงดินและยาควบคุมศัตรูพืชควบคู่กันไป5. ปลอดภัยต่อร่างกายและรักษาสิ่งแวดล้อม
การใช้น้ำหมักปลาทะเลในนาข้าว
การทำนา

นาข้าว : การใช้น้ำหมักปลาทะเลในนาข้าว

 1. ในช่วงเตรียมดินใช้น้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเล 1 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นทั่วแปลงนา ปรับสภาพดิน หลังจากนั้นใช้น้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเล ในอัตราส่วน 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 4 ครั้ง ดังนี้การแช่เมล็ดพันธุ์ 1. แช่เมล็ดพันธุ์ข้าว 1 วัน โดยผสมน้ำหมักชีวภาพกับน้ำในอัตรา 1 : 200 (หรือน้ำหมักชีวภาพ 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร)2. แช่เมล็ดพันธุ์ 1 วัน ยกขึ้นจากน้ำ ผสมกับน้ำหมักชีวภาพกับน้ำในอัตรา 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ฝักบัวรดเมล็ดพันธุ์ที่แช่น้ำแล้วการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากตอซังข้าวเมื่อเก็บเกี่ยวข้าว ไม่ควรเผาตอซังเพื่อใช้ประโยชน์จากตอซังให้เป็นปุ๋ย ด้วยการปล่อยตอซังทิ้งไว้ในนา เมื่อสูบน้ำเข้านาให้วางขวด หรือแกลลอนน้ำหมักชีวภาพไว้ที่เครื่องสูบน้ำ โดยคลายเกลียวฝาตั้งเอียง เพื่อให้น้ำหมักหยดไปตามน้ำที่สูบเข้านา โดยมีระยะการหยดพอสมควร จนเสร็จสิ้นการสูบน้ำผลที่ได้หลังจากนั้นประมาณ 7-10 วัน ตอซังจะย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังทำให้ไข่แมลง ไข่เพลี้ย ฝ่อตายได้ด้วยระยะเวลาการฉีดครั้งที่ 1 : เมื่อข้าวอายุ 15 วันครั้งที่ 2 : เมื่อข้าวอายุ 35 วันครั้งที่ 3 : เมื่อข้าวอายุ 55 วันครั้งที่ 4 : เมื่อข้าวอายุ 75 วัน

  การใส่ปุ๋ย (น้ำหมักปลาทะเล)

  อัตราการใช้น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเล 1 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร (1:200)

  กรณีที่มีการระบาดอย่างรุนแรงของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ให้ใช้สุราขาว 2 ขวด กับหัวน้ำส้มสายชู 1 ขวด และยาฉุน 1 ห่อ ผสมให้เข้ากันก่อน แล้วจึงมาผสมน้ำหมักจากปลาทะเลในอัตราส่วน น้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเล 500 ซีซี กับส่วนผสมของสุราและน้ำส้มสายชู 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นในนาข้าว

  ข้อค้นพบ เมื่อใช้น้ำหมักปลาทะเล

  1. ต้นข้าวแข็งแรง ใบตั้งชัน ออกรวงเต็มเมล็ด

  2. ป้องกันการโค่นล้มของต้นข้าว

  3. ป้องกันการระบาดของหนอนกอ เพลี้ยกระโดด เพลี้ยไฟ หนอนห่อใบข้าวและโรคที่เกิดจากเชื้อรา

  4. เป็นทั้งปุ๋ยบำรุงดินและยาควบคุมศัตรูพืชควบคู่กัน

  5. ช่วยเพิ่มผลผลิตมากขึ้นและลดต้นทุน

  6. ปลอดภัยต่อชีวิตร่างกายของเกษตรกรและรักษาสิ่งแวดล้อม

  7. ความชื้นของเมล็ดข้าวได้มาตรฐาน

  8. แมลงศัตรูพืชไม่มารบกวน

  9. ช่วยปรับสภาพดินให้ดินมีธาตุอาหาร N P K ที่พืชต้องการ ซึ่งจะทำให้ต้นข้าวสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต

การเพาะเห็ดหูหนู ด้วยน้ำหมักปลาทะเล

การใช้น้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเลกับการเพาะเห็ดหูหนูนั้น ใช้เมื่อเอาเชื้อเห็ดเข้าโรงเห็ด เมื่อเห็ดออกปลิง ให้เริ่มฉีดน้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเล 200 ซีซี ต่อน้ำ 100 ลิตร (200 ซีซี หรือเท่ากับ 1 กระป๋องน้ำอัดลม) โดยฉีดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ฉีดไปตลอดจนกว่าจะเก็บหมด ฉีดช่วงเย็นประมาณ 5-6 โมงเย็น แล้วฉีดน้ำตาม 1 ครั้ง และรดน้ำตามวันละ 3-4 ครั้ง จนกว่าจะเก็บดอกเห็ดหมด (ทำซ้ำเหมือนเดิมจนหมดเชื้อ ปกติจะเก็บทุกๆ 5 วัน)

ข้อควรระวัง ในการใช้น้ำหมักปลาทะเล

การเพาะเห็ดหูหนูอาจเกิดเชื้อราจากขี้เลื่อยไม่ดี จะทำให้เกิดเชื้อรา ซึ่งมักเกิดจากตัวเชื้อทีแรกในก้อนเห็ดได้

ข้อดีของการใช้น้ำหมักปลาในการเพราะเห็ดหูหนู 

1. น้ำหนักของเห็ดจะได้มากกว่าปกติเท่าหนึ่ง

2. ดอกจะหนามากและสีของดอกจะสวย

3. เป็นทั้งปุ๋ยบำรุงดอกเห็ดและยาควบคุมศัตรูพืชควบคู่กันไป

4. ปลอดภัยต่อร่างกายและรักษาสิ่งแวดล้อม

 

ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาว : การปลูกถั่งฝักยาวโดยใช้น้ำหมักปลาทะเลแทนการใช้ปุ๋ยเคมี

ใช้น้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเลสำหรับต้นอ่อนถั่วฝักยาว (ต้นกล้า) โดยใช้น้ำหมักชีวภาพครึ่งลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร ในช่วง 15 วันแรก หลังจาก 15 วัน นับไปถึง 20 วัน ใช้น้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเล 1 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร หลังจากนั้น 1 สัปดาห์ ให้ฉีดน้ำหมักชีวภาพอัตราส่วน 1 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร จนกว่าจะเก็บถั่วฝักยาวจนหมด ระยะเวลาจากวันแรกจนเก็บถั่วฝักยาวประมาณ 45 วัน

ประโยชน์ของน้ำหมักปลาทะเลที่มีต่อการปลูกถั่วฝักยาว

1. สามารถเก็บได้ในปริมาณที่มากกว่าเท่าตัว เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมี

2. ป้องกันไม่ให้หนอนเจาะฝักถั่วและแมลงศัตรูพืชมารบกวน

3. ต้นถั่วฝักยาวที่ตายแล้ว สามารถฟื้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง

4. เป็นทั้งปุ๋ยบำรุงดินและยาควบคุมศัตรูพืชควบคู่กันไป

5. ปลอดภัยต่อร่างกายและรักษาสิ่งแวดล้อม

แตงกวาแตงกวา :การปลูกแตงกวาอินทรีย์โดยใช้น้ำหมักปลาทะเล

ใช้น้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเลสำหรับแตงกวาในช่วงแรกของต้นกล้านั้น ช่วง 15 วันแรก จะใช้อัตราส่วนน้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเลครึ่งลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร และอีก 20 วันนั้นค่อยเปลี่ยน โดยใช้อัตราส่วนน้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเลในอัตราส่วน 1 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร จนกว่าจะเก็บแตงกวาได้หมด

ข้อดีของน้ำหมักปลาทะเลต่อการเพราะปลูกแตงกวาอินทรีย์

1. สามารถเก็บได้ในปริมาณที่มากกว่าเท่าตัว เมื่อเปรียบเทียบกับใช้ปุ๋ยเคมี

2. ป้องกันไม่ให้หนอนและแมลงมารบกวน

3. ต้นแตงกวาที่ตายแล้ว สามารถฟื้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง

4. เป็นทั้งปุ๋ยบำรุงดินและยาควบคุมศัตรูพืชควบคู่กันไป

5. ปลอดภัยต่อร่างกายและรักษาสิ่งแวดล้อม

 

การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
หน่อไม้ฝรั่ง

หน่อไม้ฝรั่ง : การใช้น้ำหมักชีวภาพในการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

ใช้น้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเลกับหน่อไม้ฝรั่ง เริ่มโดยการใช้น้ำหมักปลาทะเลในอัตราส่วน 1 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร ใช้รดที่ต้นหน่อไม้ฝรั่งสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลาตอนเย็น

ข้อมูลจากเกษตรกรที่ร่วมทดลองพบว่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการใช้สารเคมีในช่วงพักต้นจะเก็บได้ 1,000 กว่าบาท จำนวน 3 ไร่กว่า เมื่อเปลี่ยนมาใช้น้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเลจะเก็บได้ 2,000 กว่าบาท และเมื่อใช้เคมีตอนปลูกใหม่ เมื่อใช้สารเคมีเก็บได้ประมาณ 50-100 บาท หลังจากใช้น้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเลเก็บได้ 500 กว่าบาท จำนวน 3 ไร่กว่า

ข้อดีที่เห็นได้ชัดเจนในการใช้น้ำหมักปลาทะเลช่วยในการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

1. รายได้เพิ่มจากปกติ ถ้าใช้สารเคมีจะได้ 1 เดือน เท่ากับ 60,000 กว่าบาท เมื่อเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยน้ำแล้ว รายได้อยู่ที่ประมาณ 100,000 กว่าบาท

2. ต้นทุนลดลงหลายเท่าตัว เมื่อใช้สารเคมีจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ 10,000 กว่าบาท เมื่อเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเลเหลือเพียงประมาณ 1,000 กว่าบาท เท่านั้น

3. ทำให้ไม่มีแมลงมารบกวน

4. เพิ่มจำนวนปริมาณของหน่อไม้ฝรั่งมากขึ้น

5. ช่วยปรับสภาพดินให้ดีขึ้น ซึ่งมีสภาพร่วนซุย สำหรับพื้นที่โดยเฉลี่ย 3 ไร่ จะใช้ปุ๋ยน้ำ 2 ลิตรครึ่ง แล้วผสมน้ำ 500 ลิตร

คุณวิชัยกล่าวว่า ที่นำเสนอผลการทดลองข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ยังมีพืชอื่นๆ อีกหลายชนิดที่กำลังศึกษาทดลองอยู่ ทั้งพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ และในเบื้องต้นประสบผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง เช่น มันสำปะหลัง ไผ่กิมซุ่ง พุทรา พริก มะเขือเปราะ หญ้าเลี้ยงสัตว์ ฝรั่ง ชวนชม ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งมั่นใจว่าน้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเลสามารถใช้ได้ผลดีกับพืชทุกชนิดเพราะมีคุณสมบัติเป็นทั้งปุ๋ยบำรุงดินและยาควบคุมศัตรูพืชควบคู่กันไป ทั้งยังปลอดภัยต่อร่างกายและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มผลผลิตแก่พืชทุกชนิดนั้น เกิดจากการหมักของน้ำหมักปลาทะเลซึ่งมีการหมักอันยาวนาน 8-10 เดือน ทำให้มีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และฮอร์โมนที่พืชต้องการครบถ้วน ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพธาตุอาหารพบดังนี้

ทำจากปลาทะเล ทั้งตัว ปลอดสารฟอร์มาลีน
สำหรับปริมาณสารอาหารที่พบในจุลินทรีย์น้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเล ได้แก่

Aspratic acid 0.779%, Methionine 0.005%, Threonin 0.093%, Isoleucine 0.059%, Serine 0.145%, Phenylalanine 0.102%, Glutamic acid 8.014%, Lysine 0.39%, Proline 0.099%, Arginine 0.021%, Glycine 0.066%, Histidine 0.007%, Alanine 2.324%, Tyrosine 0.026%, Cystine 0.036%, TN 5.066%, Valine 0.241%, AN/TN 57.37%, pH 5.55%, P2O2 0.423%, K2O 0.894%, CaO3 3.420%, Bo 2.0%, MgO 0.517%, SO4 0.209%, Organic Matter 39.47%, Crude Protein 35.0% เป็นต้น

น้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเล
CowBoy Plant Foods น้ำหมักปลาทะเลเข้มข้น 1 ลิตร 390 บาทเท่านั้น สั่งซื้อ คลิกเลย

น้ำหมักปลาทะเลทางเลือกเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนปลอดภัย อย่างแท้จริง ลองนำไปปรับใช้กับพืชของท่านดูนะครับ ซึ่งการทำน้ำหมักปลาทะเลก็ไม่ได้มีขั่นตอนที่ยุ่งยากแต่ประการใด บทความต่อไปจะมาบอกวิธีการน้ำหมักปลาทะเลอย่างง่ายๆกันครับ