กรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของเซลล์สำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

พืชสามารถสร้างกรดอะมิโนได้ด้วยตัวเอง โดยใช้องค์ประกอบพื้นฐาน ได้แก่ คาร์บอน ออกซิเจน ไฮโดรเจน และไนโตรเจน  ซึ่งกระบวนการเหล่านั้นเรียกว่าการสังเคราะห์แสง จากนั้นนำ คาร์บอนไฮเดรต ที่ได้จากการสังเคราะห์แสง ผสมกับไนโตรเจนที่พืชดูดซึมได้จากในดิน ได้เป็นกรดอะมิโนชนิด L

จากการศึกษาวิจัยได้มีการชี้ชัดว่า พืชที่ได้รับกรดอะมิโนในปริมาณที่เหมาะสม ส่งผลให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

รายชื่อกรดอะมิโน

การให้กรดอะมิโนกับพืชสามารถให้ได้ทางใบ

โดยพืชจะดูดซึมกรดอะมิโนเข้าทางปากใบ ความสามารถในการดูดซึมกรดอะมิโน ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม และอุณหภูมิ เป็นสำคัญ

นอกจากการให้ทางใบแล้วยังสามารถให้กรดอะมิโนกับพืชทางดินได้อีกด้วย การให้กรดอะมิโนทางดินแก่พืชนอกจากพืชจะได้รับประโยชน์โดยตรงแล้ว ยังส่งผลดีต่อดิน ซึ่งกรดอะมิโนช่วยเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ เพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ ทำให้จุลินทรีย์เหล่านั้นปลดปล่อยแร่ธาตุสารอาหาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์

การให้กรดอะมิโนกับพืชทางใบ จึงเปรียบเสมือนการให้อาหารทางลัดกับพืช ทำให้พืชไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างด้วยตัวเอง เพราะกรดอะมิโนโปรตีนเหล่านี้ พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที จึงทำให้พืชโฟกัสไปที่การสร้างการเจริญเติบโตเพียงอย่างเดียว จึงส่งผลให้พืชที่ได้รับกรดอะมิโน มีการเจริญเติบโตที่ดีกว่า สมบูรณ์กว่า แข็งแรงกว่า จึงให้ผลผลิตทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพที่มากกว่า และไวกว่า พืชที่ได้รับกรดอะมิโนในปริมาณไม่เพียงพอหรือไม่ได้รับเลย

มีกรดอะมิโนโปรตีนปริมาณมากในน้ำหมักปลาทะเลเข้มข้นคาวบอย

เพราะน้ำหมักคาวบอย เราใช้ปลาทะเลทั้งตัว ในการผลิต และใช้วิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่เรียกว่า การหมักโดยเอนไซม์ธรรมชาติโดย ไม่มีการใช้ความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่เติมน้ำเปล่า หรือวัตถุดิบที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบจำนวนมาก จึงทำให้น้ำหมักปลาทะเลคาวบอยเข้มข้นกว่าน้ำหมักชีวภาพทั่วไป ด้วยวิธีการหมักเช่นนี้ เราเรียกน้ำหมักปลาที่ได้ว่า   fish hydrolysate เป็นการหมักแบบ Cold process เป็นวิธีที่รักษาแร่ธาตุสารอาหารต่างๆได้มากที่สุด ดังนั้นน้ำหมักปลาทะเลคาวบอย จึงอุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช รวมถึงกรดอะมิโน วิตามิน ที่พืชต้องการในปริมาณที่เข้มข้น กว่าอินทรีย์สภาพทั่วไป

 

สั่งซื้อทาง Line คลิกเลย