เคล็ดลับการให้ปุ๋ยทางใบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด6 เคล็ดลับการให้ปุ๋ยทางใบเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพืชมากที่สุด

เนื่องจากการให้ปุ๋ยทางใบในแต่ละครั้งนั้นมีต้นทุนเรื่องแรงงาน เวลา และต้นทุนเรื่องปุ๋ยดังนั้นการให้ปุ๋ยแต่ละครั้งควรคำนึงถึงความต้องการที่แท้จริงของพืช และวิธีการ ให้อย่างไรพืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด นั่นหมายถึงการลดต้นทุนการทำเกษตรอีกทางหนึ่ง เรามาดูเคล็ดลับ

6 วิธีเพื่อการให้ปุ๋ยทางใบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกันครับ  

1 ต้องให้น้ำพืชก่อนเสมอ หรือพืชต้องอยู่ในภาวะที่ไม่ขาดน้ำ

2 การให้ปุ๋ยทางใบในช่วงเช้าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากอุณหภูมิ ความเข้มของแสงที่ไม่สูงเกินไปความชื้นสัมพัทธ์และความชื้นในดินพอเหมาะ (ใบพืชมีความเต่ง) ใบพืชมีความเต่งเพราะอัตราการดูดน้ำของรากสมดุลกับอัตราการคายน้ำ เมื่อใบพืชเต่งไขและเคลือบผิวจะมีลักษณะฟู ยอมให้ตัวสารละลายผ่านได้ง่าย ในขณะเดียวกันถ้าพืชขาดน้ำจะทำให้ใบพืชสูญเสียความเต่ง ไขและเคลือบผิวของใบแฟบลงและแน่น ทำให้สารละลายผ่านยาก ดังนั้นการให้สารอาหารพืชทางใบในขณะที่ใบพืชเต่ง อัตราการดูดสารอาหารเข้าไปใช้จึงสูง

3 ใบพืชที่มีอายุน้อยสามารถดูดสารละลายธาตุอาหารได้ดีกว่าใบพืชที่แก่กว่า เพราะใบอ่อนมีการสะสมสารเคลือบผิวและสารคิวตินยังไม่หนา มากจึงทำให้สารละลายธาตุอาหารเคลื่อนที่ผ่านได้เร็วกว่าใบแก่

4 ปริมาณธาตุอาหารหลักในพืช มีผลต่อความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารเสริมทั้งทางใบและทางราก เช่น การมีไนโตรเจนในปริมาณเพียงพอ จะส่งเสริมการดูด Mg ทั้งทางใบและทางราก

5 ศึกษาการใช้ปุ๋ยอย่างละเอียด เนื่องจากความเป็นกรดและด่างอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อพืช การให้ปุ๋ยทางใบที่มีความเข้มข้นที่สูงเกินไปอาจทำให้เกิดอาการใบไหม้ได้

6 เพิ่มประสิทธิภาพด้วยสารจับใบ เพราะสารจับใบช่วยลดแรงตึงผิวของน้ำ ช่วยเพิ่มการแพร่กระจายของสารละลายกับผิวใบทำให้เพิ่มพื้นที่สัมผัส ผิวใบจึงเปียกอย่างทั่วถึง

จะเห็นได้ว่าเคล็ดลับเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายๆ ที่เราสามารถทำได้เพื่อช่วยเราลดต้นทุนการทำการเกษตรได้ครับ อย่าลืมนำไปใช้กันนะครับ

น้ำหมักปลาทะเลเข้มข้น 1 ลิตรผสมน้ำได้ 1000 ลิตร สำหรับการฉีดพ่นทางใบและลงดิน ใช้ได้กับพืชทุกชนิด

สั่งซื้อน้ำหมักปลาทะเล Online คลิกที่นี่