หมดปัญหา ต้นไม้ใบเหลือง เทคนิคการรักษา อาการต้นไม้ใบเหลือง

ต้นไม้ใบเหลือง ใบไหม้ วิธีแก้ไข
ต้นไม้ใบเหลืองเกิดได้จากหลายสาเหตุ

ต้นไม้ใบเหลือง ใบไหม้ ใบเหลืองร่วง เป็นปัญหาที่พบบ่อย สำหรับคนที่รักการปลูกต้นไม้

บางครั้งอาการต้นไม้ใบเหลืองก็ไม่ใช่เรื่องที่อันตรายถึงขนาดที่ทำให้ต้นไม้ตายได้ แต่ในบางกรณีต้นไม้ที่แสดงอาการใบเหลือง แล้วใบร่วงหรือใบไหม้

ก็อาจทำให้ต้นไม้ตายได้เช่นกัน สิ่งสำคัญเราต้องรู้ว่าต้นไม้ที่แสดงอาการใบเหลืองของเรามีสาเหตุมาจากอะไร

เมื่อรู้สาเหตุจะช่วยให้เราแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และตรงจุดมากขึ้น

อาการต้นไม้ใบเหลืองที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ

Grow Booster แก้ต้นไม้ใบเหลืองขาดธาตุอาหาร

มากกว่า 16ธาตุที่พืชต้องการในขวดเดียว สกัดจากปลาทะเลเร่งยอด เร่งโตในพืชทุกชนิด ป้องกันแก้ปัญหาไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว ต้นไม้ใบเหลือง พืชสมุนไพร

สาเหตุต้นไม้ใบเหลืองร่วง ใบไหม้  ใบร่วง  เกิดได้จากหลายสาเหตุได้แก่

ต้นไม้ใบเหลืองหลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง

ต้นไม้ใบเหลืองร่วง  หลังจากที่ฝนตกอย่างหนักและต่อเนื่อง

และเกิดน้ำท่วมขังที่โคนต้น หรือเกิดน้ำท่วมแปลงปลูก  ทำให้น้ำเข้าแทนที่ออกซิเจนที่อยู่ในดิน

ส่งผลให้พืชขาดออกซิเจนหายใจไม่ได้จึงทำให้พืชดูดซับธาตุอาหารไปใช้เลี้ยงต้นไม่ได้ 

ทำให้ต้นไม้ขาดสารอาหารจึงแสดงอาการใบเหลือง และถ้าน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ใบที่เหลืองก็จะค่อยๆร่วง 

พืชผักใบเหลืองเพราะฝนตกต่อเนื่องทำให้ขาดพลังงานในการดูดแร่ธาตุไปใช้

วิธีการแก้ไขอาการต้นไม้ใบเหลืองที่เกิดจากน้ำท่วมขัง  

ให้ระบายน้ำออกจากโคนต้นหรือบริเวณที่เกิดน้ำท่วมขัง 

ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบที่มีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม การฉีดพ่นทางใบจะช่วยให้ต้นไม้สามารถดูดซับสารอาหารทางใบไปใช้ได้

ทำให้ต้นไม้ได้รับธาตุอาหาร ที่ต้องการ อาการต้นไม้ใบเหลือง ร่วง ก็จะค่อยๆดีขึ้น

สำหรับการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ ควรเน้นปุ๋ยที่มีทั้งธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม

ร่วมกับการให้กรดอะมิโนด้วยจะดีมาก  โดยให้ปุ๋ยทางใบอย่างต่อเนื่องทุกๆ 7-10 วันครั้ง

อาการใบเหลืองจะลดลงและต้นไม้จะเกิดการแตกยอดและสร้างใบใหม่

อาการใบเหลืองร่วงที่เกิดจากต้นไม้ถูกเชื้อราเข้าทำรายระบบราก 

ต้นไม้ที่ถูกเชื้อราไฟทอปธอร่าทำลายระบบราก หลังจากฝนตกต่อเนื่อง

สาเหตุต้นไม้ใบเหลือง ร่วง เกิดจากโรครากเน่า โคนเน่า เกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อราไฟทอปธอร่า

มักเกิดในช่วงที่มีฝนตกชุกมีแสงแดดน้อยหรือ ต้นไม้ที่แสงแดดส่องไม่ถึงบริเวณโคนต้น

ก็เสี่ยงต่อการโดนเชิ้อราเข้าทำรายระบบรากได้เช่นกัน

เมื่อระบบรากถูกทำลาย การลำเลียงอาหารก็ทำได้ไม่มีประสิทธิภาพ

ส่งผลให้ต้นไม้ขาดสารอาหารที่จำเป็น ต้นไม้จึงแสดงอาการใบเหลืองและค่อยๆร่วง

ถ้าไม่รีบแก้ไขอาจส่งผลให้ต้นไม้ตายได้

วิธีแก้ปัญหา ต้นไม้ใบเหลือง ที่เกิดจากโรครากเน่า โคนเน่า (เกิดจากเชื้อราเข้าทำลาย )

การแก้ไขโรครากเน่าโดยใช้สารเคมี  อาทิ

เมทาแลกซิล(เป็นสารเคมีฆ่าเชื้อราก่อโรคในดิน)

โดยใช้เมทาแลกซิลในอัตราแนะนำ ผสมน้ำฉีดพ่นให้ต้นไม้ทั่วทั้งต้นและรดบริเวณโคนต้น ทุก 3-5 วันครั้ง ประมาณ 3-4 ครั้ง

การป้องกันและกำจัดโรครากเน่าด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา

(ไตรโคเดอร์มา เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีความสามารถกำจัดเชื้อราก่อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

อาการใบเหลืองและร่วงของต้นไม้ก็จะค่อยๆลดลง เมื่อมีการแตกยอดใหม่  ใบใหม่ที่ได้ก็จะสมบูรณ์ ไม่เหลือง

Trico-Z เชื้อราไตรโคเดอร์มาแก้ใบเหลืองร่วง

เชื้อราไตรโคเดอร์มา กำจัดป้องกันโรคต้นไม้ใบเหลือง ใบร่วง รากเน่าโคนเน่าในไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล โรคกล้าเน่าในพืชผักสลัด

ยาป้องโรคทุเรียนใบเหลือง

ต้นไม้ใบเหลืองเพราะให้น้ำมากเกินไป  

การให้น้ำมากเกินไป ใช่ว่าจะส่งผลดีต่อต้นไม้นะครับ

เหมือนกับการให้ปุ๋ยถ้าให้มากไปก็อาจทำให้ต้นไม้เกิดอาการน็อคปุ๋ยตายได้เช่นกัน 

ดังนั้นสิ่งที่สำคัญเรื่องการให้น้ำกับต้นไม้ที่เราปลูก เราต้องรู้ลัษณะนิสัยว่าต้นไม้ชนิดนี้ชอบแบบใหน

เช่นชอบชื้อแต่ไม่แฉะ หรือต้นไม้บางประเภทชอบน้ำมากๆ

เมื่อรู้ลักษณะนิสัยของต้นไม้ที่เราปลูกแล้ว ก็ปรับการให้น้ำให้เหมาะสม

เพียงเท่านี้ต้นไม้เราก็สมบูรณ์แล้วอาการใบเหลือง ใบร่วงก็จะไม่เกิดกับต้นไม้ของเราครับ

ต้นไม้ใบเหลือง เพราะให้ปุ๋ยมากเกินไป

การใส่ปุ๋ยมากเกินไป ทำให้ต้นไม้เกิดอาการน็อคปุ๋ย ทำให้ต้นไม้มีใบเหลือง และอาจทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกถึงตายได้ครับ 

อาการต้นไม้ปุ๋ยเกิน
พืชที่ได้รับปุ๋ยมากเกินไป

ส่วนใหญ่ต้นไม้ที่มีอาการใบเหลือง ร่วง เนื่องจากการใส่ปุ๋ย

โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีดังนั้นการใส่ปุ๋ยเคมีให้ใส่ครั้งละน้อยๆ

โดยเฉพาะต้นไม้ที่ปลูกในกระถางเรื่องการใส่ปุ๋ยเคมีต้องระวังเป็นอย่างยิ่ง

และหลังจากใส่ปุ๋ยต้องให้น้ำตามให้ชุ่มทุกครั้ง

เทคนิด การใส่ปุ๋ยเคมีใส่อย่างไร ไม่ทำให้ต้นไม้ใบเหลือง

ปุ๋ยเคมี
ปุ๋ยเคมี

ปุ๋ยเคมีให้ใส่ครั้งละน้อยๆ แต่ให้บ่อยๆ และต้องให้น้ำหลังจากให้ปุ๋ยทุกครั้ง 

การใส่ปุ๋ยวิธีนี้จะทำไห้ต้นไม้เราได้รับปุ๋ยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นไม้โตไว สมบูรณ์

สำหรับใครที่กลัวมีปัญหาเรื่องการให้ปุ๋ย  กลัวว่าให้มากไปแล้วเป็นอันตรายต่อต้นไม้

แนะนำให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เพราะให้ได้สะดวกกว่าปุ๋ยเคมีเป็นอันตรายต่อต้นไม้น้อยกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี

ผลิตภัณฑ์แก้ใบเหลือง

และข้อดีอีกอย่างของปุ๋ยอินทรีย์คือมีธาตุอาหารรองและจุลธาตุมากกว่าปุ๋ยเคมี

จึงทำให้ต้นไม้ที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จะโตไวและดูดีกว่า ดูสมบูรณ์กว่า 

ต้นไม้ใบเหลือง เพราะขาดสารอาหาร

ปัญหาใบเหลืองของต้นไม้ ที่เกิดจากการขาดสารอาหาร เป็นที่รู้กันว่าพืชต้องการธาตุอาหารมากกว่า 3 ชนิด 

ไม่ใช่แค่  ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปรแตสเซียม 

ต้นกระท่อมใบเหลือง
ต้นกระท่อมใบเหลืองจากการขาดไนโตรเจน

ดังนั้นต้นไม้จะเติบโตอย่างสมบูรณ์ ก็ต้องได้รับธาตุอาหารอย่างครบถ้วนตามที่ต้องการ

การใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้จึงเป็นสิ่งที่เราควรใส่ใจ และต้องรู้จุดเด่นจุดด้อยของปุ๋ยแต่ละชนิด

เช่นปุ๋ยเคมีจะเด่นในเรื่องของธาตุอาหารหลัก คือมีความเข้มข้นของธาตุอาหารหลักสูง ซึงธาตุอาหารหลักพวกนี้เป็นธาตุอาหารที่ต้นไม้หรือพืชต้องการในปริมาณมาก

ส่วนปุ๋ยอินทรีย์จะเด่นเรื่องธาตุอาหารรองและจุลธาตุที่จำเป็น

ในปัจจุบันมีการค้นพบว่าพืชต้องการธาตุอาหารอีกหลายชนิด อาทิ ธาตอาหารรองธาตุอาหารเสริม

และวิตามินต่างๆซึ่งการขาดธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณน้อยเหล่านี้

จะส่งผลผลกระทบทั้งในเรื่องการเจริญเติบโต เช่น โตช้ากว่าปกติ

หรือการให้ผลผลิตที่ด้อยคุณภาพรวมปริมาณผลผลิตอาจได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น  

ต้นไม้เหลืองเพราะขาดธาตุเหล็ก แม็กนีเซียม และ ไนโตรเจน
ต้นไม้ใบเหลืองจากการขาดธาตุอาหาร
แก้ต้นไม้ใบเหลือง

ดังนั้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีจึงยังคงเป็นแนวทางที่ดีในการทำเกษตรเชิงพาณิชย์

“อย่ารอให้ต้นไม้ของคุณ อ่อนแอ เป็นโรค แล้วจึงแก้ไข ”

“เริ่มให้คาวบอยตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้ต้นไม้เติบโตอย่างแข็งแรง ประหยัดเวลาในการดูแล ”

Cowboy Plant Foods

ติดต่อเรา