3 สาเหตุอาการทุเรียนใบเหลือง

1. ใบเหลือง เพราะขาดธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม

ทุเรียนใบเหลืองที่เกิดจากการขาดธาตุอาหารรอง

ทุเรียนใบเหลืองเพราะขาดธาตุแมกนีเซียมและธาตุเหล็ก มักพบในแปลงทุเรียนที่ปลูกในดินทรายหรือดินร่วนปนทราย ซึ่งโดยปกติดินทรายจะมีแมกนีเซียม และธาตุเหล็กค่อนข้างต่ำ

ลักษณะอาการทุเรียนใบเหลืองที่เกิดจากการขาดธาตุแมกนีเซียม

เกิดที่ใบเพสลาด อาการเหลืองจะเป็นที่แผ่นใบ แต่เส้นกลางใบจะเป็นสีเขียว ลักษณะคล้ายใบหอก คือ แถบกว้างจาก ขั้วใบ แล้วเรียวแหลมลงไป จนถึงปลายใบ ซึ่งเป็นอาการขาดธาตุแมกนีเซียม

ลักษณะอาการทุเรียนใบเหลืองที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็ก

ใบเหลืองเฉพาะที่ใบอ่อน หรือใบเพสลาด ถ้าเป็นใบอ่อน ใบจะมีขนาดเล็กกว่าปกติ แผ่นใบ และเส้นกลางใบจะเหลืองซีดทั้งแผ่น ซึ่งเป็นอาการขาดธาตุเหล็ก

โดยส่วนใหญ่จะพบว่าทุเรียนใบเหลืองที่เกิดจากการขาดธาตุแมกนีเซียมและธาตุเหล็กนั้นมักจะเกิดผสมผสานอยู่ในต้นเดียวกัน ซึ่งมักพบในทุเรียนที่ปลูกในดินร่วนปนทราย หรือดินทราย ที่มีธาตุแมกนีเซียมและธาตุเหล็กค่อนข้างต่ำ

น้ำหมักปลาทะเลเข้มข้นพิเศษคาวบอยช่วยแก้ปัญหาทุเรียนขาดธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริม
การใช้น้ำหมักปลาทะเลเข้มข้นพิเศษคาวบอย แก้ปัญหาทุเรียนขาดธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริม
โดยใช้คาวบอย  1 cc ต่อน้ำ 1 ลิตร ทำการฉีดพ่น ให้ทั่วทรงพุ่มทุเรียน และบริเวณโคนทุเรียน ทุกๆ 15 วัน
→ในกรณีที่ทุเรียนต้นโทรมอย่างมาก ให้ใช้น้ำหมักปลาทะเลคาวบอย 100 cc ผสมน้ำ 20 ลิตร ราดบริเวณรอบๆโคนต้นทุเรียน 7 วันครั้ง

คลิกที่นี่สอบถามเกี่ยวกับน้ำหมักปลาทะเลเข้มข้นพิเศษคาวบอย

อาการใบเหลืองของทุเรียนที่พบบ่อยอีกประการหนึ่งคือ การใช้ปุ๋ยยูเรียเพื่อเร่งการเจริญเติบโต

ปุ๋ยยูเรียเร่งการเติบโต

ทางด้านกิ่งก้านสาขาของต้นทุเรียน โดยไม่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมด้วย จึงทำให้ขาดธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม ดังนั้นต้นทุเรียนที่มีธาตุไนโตรเจนมากเกินไปจะลดอัตราการดูดซึมธาตุแมกนีเซียมลง จึงทำให้ต้นทุเรียนขาดธาตุแมกนีเซียม ส่งผลทำให้ธาตุเหล็กมีประโยชน์ลดลงด้วย ทำให้ต้นทุเรียนแสดงอาการใบเหลือง ที่เกิดจากการขาดธาตุแมกนีเซียมและธาตุเหล็ก ซึ่งจะเป็นปัญหาสำหรับการเตรียมต้นทุเรียนให้พร้อมสำหรับการออกดอกได้ทัน กับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมได้

2. เพราะเกิดจากการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชไม่ถูกวิธี

สารเคมีกำจัดวัชพืชกลุ่มเผาใหม้ พาราควอต

ต้นที่มีใบเหลืองเฉพาะที่ใบอ่อนหรือใบเพสลาด ที่เกิดจากการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชไม่ถูกวิธี ส่วนใหญ่เกิดจากการที่เกษตรกร ใช้สารในกลุ่มพาราควอต กลุ่มไกลโฟเสท ในอัตราสูงกว่าที่กำหนดให้ใช้ ฉีดพ่นกำจัดวัชพืชบริเวณทรงพุ่มของทุเรียน ทำให้ปริมาณสารเคมีส่วนเกินสัมผัสกับรากทุเรียน ทำให้รากแห้งตายบางส่วน อาการทุเรียนใบเหลืองดังกล่าวมักจะพบหลังจากฉีดสารเคมีไปแล้วประมาณ 1 สัปดาห์

การแก้ปัญหาทุเรียนใบเหลืองที่เกิดจากการใช้สารกำจัดวัชพืช

  • ให้ทำการตัดแต่งกิ่ง
  • ให้น้ำทุเรียนอย่างเพียงพอ
  • ใส่ปุ๋ยบำรุงทุเรียน

3. ทุเรียนใบเหลืองที่เกิดจากโรครากเน่าโคนเน่าเข้าทำลาย

ลักษณะทุเรียนใบเหลืองที่โรครากเน่าโคนเข้าทำทลาย

ส่วนใหญ่ต้นทุเรียนจะมีใบเหลืองทั้งต้น ใบไม่ค่อยสมบูรณ์ ใบด้าน ใบเหลืองทั้งแผ่นใบและเส้นกลางใบ

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่า

  • ใช้ต้นกล้าทุเรียนที่อยู่ในถุงชำนานกว่า 1 ปี ซึ่งทำให้รากขดหรือเกิดรากงอ
  • การขุดหลุมปลูกทุเรียนลึกเกินไป ทำให้มีน้ำขังบริเวณโคนต้นทุเรียน
  • พื้นที่การปลูกทุเรียนมีการระบายน้ำไม่ดี

ซึ่งสาเหตุหลักของอาการประเภทนี้ มักเกิดจากมีโรครากเน่าเข้าทำลายตรงบริเวณรากที่งอหรือขด ซึ่งรากจะเบียดชิดกัน จนเกิดรอยแผล เชื้อราไฟทอปเทอราจะเข้าทำลายได้ง่าย ทำให้เกิดอาการรากเน่า และมีการขยายขนาดของแผลเน่าอยู่เสมอ ส่งผลให้รากฝอยบางส่วนแห้ง ทำให้ประสิทธิภาพ ในการดูดน้ำ และธาตุอาหารลดลง ดังนั้น การจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมของต้นทุเรียนประเภทนี้ จำเป็นต้องรักษาโรครากเน่าไปพร้อมๆ กับการกระตุ้นพัฒนาการของระบบรากให้สำเร็จ ก่อนการจัดการอื่นๆ