ยารักษาทุเรียนรากเน่า 7 ชนิดที่ชาวสวนทุเรียนควรรู้จัก

ยาป้องกัน กำจัด เชื้อราทุเรียน ประเภทอินทรีย์(สารชีวภัณฑ์) ยาป้องกัน แก้รากเน่า โคนเน่าทุเรียน กลุ่มนี้เป็นสารที่สกัดได้จากธรรมชาติ เป็นจุลินทรีย์ที่พบได้ในธรรมชาติอยู่แล้ว

ยา รักษา โรค ราก เน่า โคน เน่า ทุเรียน
 1. เชื้อไตรโคเดอร์มา (Trichoderma spp.) เป็นจุลินทรีย์ประเภทเชื้อราที่มีความสามารถสูงในการควบคุม กำจัดเชื้อราไฟทอปธอร่า (Phytophthora)สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน จัดเป็นสารชีวภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ใช้เป็นยา แก้ ป้องกัน กำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน ใช้กำจัดเชื้อราก่อโรคอื่นๆในทุเรียนได้อีกด้วย
 2. เชื้อราคีโตเมี่ยม (Chaetomium globosum) คีโตเมี่ยม เป็นเชื้อราดีที่ใช้ป้องกัน รักษาโรครากเน่า โคนเน่าทุเรียนได้ดีเช่นเดียวกับเชื้อราไตรโคเดอร์มา
 3. เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส(Bacillus subtilis) มีประสิทธิภาพดีในการยับยั้งและกำจัดเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน เป็นยาป้องกันกำจัดเชื้อราต้นทุเรียนที่สกัดได้จากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
ไตรโคเดอร์มาทุเรียน

ข้อดี ยากำจัดเชื้อราทุเรียนประเภทนี้

 • มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
 • ไม่มีสารพิษตกค้างเหมือนสารเคมี
 • ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการดื้อยาของเชื้อราก่อโรค
 • ทำให้สวนทุเรียนมีบรรยากาศดี
 • สร้างความสมดุลให้ดินส่งผลดีในระยะยาว

ข้อเสีย

 • เห็นผลช้า ไม่เหมือนสารเคมี

วิธีใช้ ยาป้องกัน กำจัด โรครากเน่าทุเรียน ประเภทจุลินทรีย์

 • ใส่ลงดิน เชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราคีโตเมี่ยม จะป้องกันกำจัด โรครากเน่าทุเรียน กำจัดเชื้อราก่อโรคทุเรียนได้ดีมากๆเมื่อใส่ลงในดิน เพราะในดินมีอาหารและทีอยู่ให้กับจุลินทรีย์พวกนี้ได้เจริญเติบโตเพิ่มปริมาณ

  วิธีเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อไตรโคเดอร์มาและเชื้อราคีโตเมี่ยม ควรผสมปุ๋ยหมักและรำเป็นการเพิ่มอาหารและที่อยู่ให้กับเชื้อทั้ง 2 ชนิดทำให้เชื้อทั้ง 2 ชนิดในดินมีปริมาณมากพอที่จะควบคุมเชื้อราก่อโรค

  ทำให้กำจัดเชื้อราไฟท็อปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณเชื้อราไฟท็อปในดินได้อย่างไว ช่วยหยุดการระบาดของโรคได้ทันถ่วงที
 • ใช้ฉีดพ่นใบ เมื่อพบอาการของโรครากเน่า พบเชื้อราก่อโรคต้นทุเรียนที่ใบ เพื่อกำจัดและหยุดการระบาดแพร่กระจายของเชื้อรา
 • เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส(Bacillus subtilis) ใช้ทาแผลเน่าที่โคน กิ่ง ต้นทุเรียน
ปุ๋ยทุเรียน

“…เร่งยอด สร้างราก เร่งใบเขียว สะสมอาหาร สร้างความสมบูรณ์ สร้างความทนทานต่อสภาพอากาศ ทนแล้ง ดีต่อทุเรียนทุกช่วงการเจริญเติบโต..”

Growbooster cowboyplantfoods.com

ปุ๋ยเร่งราก เร่งโต ทุเรียนเล็ก

“…น้ำหมักคือดีมากคะ….ฉีดแล้วพืชสามารถทนแดด..ทนแล้ง..แถมช่วยฟื้นสภาพต้นให้สมบูรณ์ ทนต่อสภาพอากาศ ผลผลิตออกมาก็สมบูรณ์มากคะ”

คำบอกเล่าจาก คุณจินตรา สวนทุเรียนชุมพร

ยารักษาทุเรียนรากเน่า ประเภทสารเคมี ที่นิยมและมีประสิทธิภาพได้แก่

ยารักษาทุเรียนรากเน่า
 1. เมตาแลกซิล (metalaxyl)25% wp หรือ 35% sdเป็นสารในกลุ่ม acylalaninesมีคุณสมบัติเป็นสารดูดซึม ยับยั้ง เส้นใยและการงอกของสปอร์เชื้อรา เป็นสารป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน ประเภทดูดซึม ละลายน้ำได้ดี เมื่อฉีดพ่นต้นทุเรียนจะดูดซึมเข้าไปสู่เนื้อเยื่อและเคลื่อนย้ายไปสู่ส่วนต่างๆของต้นทุเรียน
 2. แมนโคเซป (mancozeb)เป็นสารออกฤทธิ์แบบสัมผัส ทั้งป้องกันและรักษาเข้าไปยับยั้งการงอกของโคนิเดียมของเชื้อรามีฤทธิ์อยู่ได้นานใช้ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราไฟทอปธอร่า (Phytophthora)สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน
 3. ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WP (Fosetyl-aluminium)คุณสมบัติและประโยชน์ เป็นสารกลุ่ม Phosphonate ออกฤทธิ์แบบดูดซึม ผ่านทางใบและทางราก
 4. เมตาแลคซิล + แมนโคเซบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมสารออกฤทธิ์แบบสำผัสและดูดซึมไว้ในผลิตภัณฑ์ตัวเดียวเพื่อเป็นยารักษาโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน ประสิทธิภาพสูง แก้ปัญหาทุเรียนรากเน่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ ยารักษาทุเรียนรากเน่า ประเภทเคมี

 • ใช้ทาบริเวณแผลเน่า โดยขูดเปลือกที่เน่าออกบางๆแล้วทาด้วยสารเคมี เมตาแลกซิล (25% WP หรือ 35% SD) อัตรา 50-60 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ ใช้ฟอสเอทธิลอลูมินั่ม 80% WP อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร
 • วิธีราดดินบริเวณทรงพุ่ม ใช้เมตาแลคซิล (25% WP หรือ 35% SD) อัตรา 200 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ราดให้ทั่วผิวดินใต้บริเวณทรงพุ่ม แก้ต้นทุเรียน อาการรากเน่า พร้อมกับกระตุ้นให้รากงอกและเร่งพัฒนาการทางราก ด้วยการฉีดพ่นปุ๋ยปลาคาวบอย (Growbooster ฉลากเขียว) ลงดินบริเวณทรงพุ่มอัตรา 400 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร
 • ฉีดพ่นใบ ใช้สารเคมีเมตาแลคซิล 25 WP หรือ เมตาแลคซิล + แมนโคเซบ หรือ ฟอสเอทธิล อลูมินั่ม ผสมน้ำฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม เพื่อรักษาอาการของโรคที่เกิดบนใบ
 • ฉีดพ่นผลก่อนเก็บผลทุเรียน ใช้ฟอสเอทธิล อลูมินั่ม 80% WP อัตรา 30 ? 50 กรัม ต่อ น้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นโรคที่เกิดบนผลก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน

ยารักษาทุเรียนรากเน่าแต่ละชนิดมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อย ยากำจัดเชืัอราต้นทุเรียนประเภทจุลินทรีย์ข้อดีคือมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานมากกว่าสารเคมีและยังทำให้สวนทุเรียนมีบรรยากาศที่ดีกว่า

แต่ข้อด้วยคือจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตต้องการที่อยู่ อาหารและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญและขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณให้มีจำนวนมากเพียงพอต่อการควบคุมเชื้อราก่อให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน จึงเห็นผลช้า

กว่าการใช้สารเคมี ดังนั้น ถ้าเกิดการระบาดของเชื้อราทุเรียนอย่างหนัก การใช้สารเคมีเป็นตัวเลือกที่สำคัญอย่างมากทีจะช่วย รักษาโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน ช่วยหยุดการระบาดของเชื้อก่อโรค ช่วยควบคุมการระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว ลดความเสียหายต่อต้นทุเรียน