แจกเทคนิค!!! การใส่ปุ๋ยทุเรียนปลูกใหม่ ให้โตไว แข็งแรง สมบูรณ์

การดูแลทุเรียนปลูกใหม่ เรื่องการใส่ปุ๋ยเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุเรียนปลูกใหม่เป็นอย่างมาก สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การปลูกทุเรียนมาก่อนก็จะไม่มีปัญหา เรื่องการใส่ปุ๋ยทุเรียน แต่สำหรับเกษตรกรมือใหม่ ก็คงต้องศึกษากันพอสมควร เพราะเป็นที่รู้กันว่าทุเรียนนั้นปลูกง่าย แต่จะดูแลจนได้ผลผลิตนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย

เคล็ดลับ ใส่ปุ๋ยทุเรียนปลูกใหม่ อย่างไรให้ต้นทุเรียนแข็งแรงสมบูรณ์

การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสำหรับทุเรียนปลูกใหม่

  1. 3 เดือนแรกของการปลูกทุเรียนไม่ต้องใส่ปุ๋ยใดๆทั้งสิ้น

  2. เมื่อทุเรียนแตกยอด แสดงว่าระบบรากทำงานแล้ว เน้นใส่ปุ๋ยอินทรีย์ โดยที่ 1 ถึง 2 ปีแรกยังไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมี

  3. ใส่โดยการขุดเป็นร่องบริเวณปลายรากรอบๆต้นทุเรียนนำปุ๋ยอินทรีย์มาใส่ให้เต็มบริเวณร่องที่ขุด แล้วกลบให้มิด

  4. การใช้น้ำหมักชีวภาพสำหรับทุเรียนปลูกใหม่ สำหรับการใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเลควรทดสอบในปริมาณความเข้มข้นที่น้อยที่สุดก่อน โดยทำการฉีดพ่นทางใบ ทุกๆ 7-10 วัน ครั้ง และควรทำการฉีดพ่นในช่วงที่อากาศไม่ร้อนจัด ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดช่วงเช้าไม่เกิน 10 โมง และหลัง 4 โมงเย็น ก่อนทำการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ ควรให้น้ำต้นทุเรียนก่อนทำการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบทุกครั้ง

  5. การเลือกปุ๋ยอินทรีย์มาใช้บำรุงต้นทุเรียนปลูกใหม่ ควรพิจารณาปริมาณธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมในปุ๋ยอินทรีย์ เน้นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ เพราะการใส่ปุ๋ยแต่ละครั้งมีต้นทุนแรงงานและเวลา ดังนั้นการเลือกปุ๋ยที่มีคุณภาพ ก็เป็นการช่วยลดต้นทุนได้เช่นกัน

  6. ใส่ครั้งละน้อยๆแต่ใส่บ่อยๆ ดีกว่าใส่มากๆ แต่นานๆครั้ง  เพราะการใส่ปุ๋ยครั้งละมากๆ พืชดูดซับไปใช้ไม่ทัน เกิดการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์

  7. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพ กับทุเรียนปลูกใหม่ เกษตรกรต้องหมั่นสำรวจต้นทุเรียนว่ามีโรคเข้าทำลายหรือไม่ ถ้าต้นทุเรียนเกิดโรคควรงดการใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ เพราะอาจเป็นผลเสียมากกว่าผลดี 

จากการทำสวนทุเรียนของชาวสวนทุเรียนที่ประสบความสำเร็จต่างก็ยอมรับเรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการดูแลทุเรียนปลูกใหม่ ว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ได้ต้นทุเรียนที่มีความแข็งแรงต่อโรคและแมลงได้เป็นอย่างดี ทำให้การเตียมต้นทุเรียนเพื่อการใว้ลูกทำได้ง่ายยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดีการทำสวนทุเรียนเราต้องเอาใจใส่ดูแลแปลงทุเรียนอย่างต่อเนื่องและหมั่นสังเกตุต้นทุเรียนของเราอยู่เป็นประจำเมื่อเกิดปัญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรูทุเรียนเข้าเล่นทำลายเราจะได้ทำการแก้ไขอย่างทันท่วงที ไม่เกิดความเสียหายต่อสวนทุเรียนของเรามากนัก

 

น้ำหมักปลาทะเลเข้มข้นพิเศษ ผู้ช่วยการดูแลทุเรียนปลูกใหม่

น้ำหมักปลาทะเล

สั่งซื้อ-สอบถามคลิกที่นี่