แก้ปัญหาทุเรียนใบเหลืองร่วงจากโรครากเน่าโคนเน่า

วิธีแก้ปัญหาทุเรียนใบเหลืองร่วง ทุเรียน ยอดแห้ง ใบเหลือง เพราะโรครากเน่าโคนเน่าเข้าทำลาย

ลักษณะทุเรียนใบเหลืองที่โรครากเน่าโคนเข้าทำทลาย

ทุเรียนใบเหลืองร่วง เป็นอาการที่บ่งบอกว่าทุเรียนของคุณกำลังโดนโรครากเน่าโคนเน่าเข้าเล่นงาน
ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในฤดูฝน และจะพบมากในช่วงมีฝนตกต่อเนื่องหลายวัน ซึ่งในกรณีที่เกิดการลุกลามไปทั่วแปลง เพราะขาดการจัดการแปลงที่ถูกต้อง อาจสร้างความเสียหายให้กับแปลงทุเรียนอย่างมหาศาล เพราะว่าโรครากเน่าและโคนเน่า เมื่อโลกระบาดอย่างรุนแรง จะทำให้ทุเรียนยืนต้นตาย

ลักษณะอาการของทุเรียนที่เป็นโรครากเน่าโคนเน่า

 • ทุเรียนใบเหลืองร่วงใบเริ่มเหลืองเหี่ยวซีดไม่มันเงา
 • รากจะมีสีน้ำตาล รากฝอยเปื่อยยุ่ยง่าย และหลุดง่าย
 • ในระยะเริ่มต้น จะพบใบเหลือง และร่วงบางกิ่ง
 • เมื่อลุกลามจะพบแผล มีสีน้ำตาล มีคาบน้ำ ไหลเยิ้มที่ผิวเปลือก
 • ถ้าใช้หากเอาเปลือกบริเวณนั้นออกจะพบเนื้อไม้เป็นแผลสีน้ำตาล
 • แผลที่เกิดขึ้นมีโอกาสขยายใหญ่จนรอบคนต้น ทำให้ต้นโทรม
 • เมื่อทำการรักษาไม่ทัน จะทำให้ใบร่วงหมดต้น กิ่งแห้งตาย ทำให้ต้นทุเรียนยืนต้นตาย

การรักษาอาการทุเรียนใบเหลืองร่วงที่เกิดโรครากเน่าและผลเน่าในทุเรียนในระยะเริ่มต้น

เมื่อพบเกิดการระบาดในระยะเริ่มต้น ให้ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรค นำไปเผานอกบริเวณแปลง
ใช้เมทาแลกซิล 20% ในอัตราส่วน 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม
หากพบอาการโรคบนกิ่งหรือโคนต้น ให้ถากหรือขูดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออก แล้วให้

วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา

 • ทาด้วย ฟอสอีทิล–อะลูมิเนียม 80% ดับเบิลยูพี อัตรา 80-100 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร
 • เมทาแลกซิล 25% ดับเบิลยูพี อัตรา 50-60 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร
 • เมทาแลกซิล+แมนโคเซบ 65% ดับเบิลยูพี อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ทาทุก 7 วันจนกว่าแผลจะแห้ง
 • ฟอสโฟนิก แอซิด 40% เอสแอล ผสมน้ำสะอาด อัตรา 1 : 1 ใส่กระบอกฉีดยาฉีดเข้าลำต้นหรือกิ่งในจุดตรงข้ามที่เกิดโรค หรือส่วนที่เป็นเนื้อไม้ดีใกล้บริเวณที่เป็นโรค หรือส่วนที่เป็นเนื้อไม้ดีใกล้บริเวณที่เป็นโรค ในอัตรา 20 มิลลิลิตรต่อต้น

3 วิธีง่ายๆใน การป้องกันการเกิดโรคเน่าโคนเน่าในทุเรียน

ทุเรียนอินทรีย์อายุ 1ปี 8เดือน

 • หมั่นสังเกตต้นทุเรียนและกำจัดวัชพืชในแปลงอย่างสม่ำเสมอ
 • สร้างระบบระบายน้ำที่ดีในแปลงปลูกทุเรียน ไม่ให้มีน้ำท่วมขัง
 • ตัดแต่งทรงพุ่ม และคนต้นให้มีลักษณะโปร่ง แสงแดดส่องได้ทั่วถึงอากาศถ่ายเทได้สะดวก

ด้วยวิธีง่ายๆดังที่กล่าวมาข้างต้นก็จะช่วยให้สวนทุเรียนของคุณ ปลอดภัยจากโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนได้อย่างแน่นอน อย่าลืมนะครับมันสังเกตแปลงทุเรียน ดูแลอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเกิดโรคระบาดอย่างโรครากเน่าและโคนเน่า จะได้แก้ปัญหาอย่างทันท่วงที ลดความเสียหายกับแปลงทุเรียน