น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

ทุเรียนใบเหลือง

อาการทุเรียนใบเหลืองที่เกิดจากขาดธาตุรองและเสริม