คำรับรองจากผู้ใช้ปุ๋ยหมักปลาทะเลคาวบอย Page (5)

คุณ Kan Lertarwas จังหวัด ราชบุรี

โตเร็วแถมเขียวปัด

คุณ Kan Lertarwas จังหวัด ราชบุรี

ปุ๋ยพี่เด็ดจริงๆ ครับ
ปุ๋ยเร่งโต

คุณ Kan Lertarwas จังหวัด ราชบุรี

ใช้สูตรbloomแล้วดอกออกเยอะมากๆครับ
ปุ๋ยปลา สูตรเร่งดอก

คุณ Kan Lertarwas จังหวัด ราชบุรี

ขอบคุณภาพจาก คุณ Kan Lertarwas

คุณ Kan Lertarwas จังหวัด ราชบุรี
ขอบคุณภาพจาก คุณ Kan Lertarwas
คุณ Kan Lertarwas จังหวัด ราชบุรี
ขอบคุณภาพจาก คุณ Kan Lertarwas
คุณ Kan Lertarwas จังหวัด ราชบุรี

ขอบคุณภาพจาก คุณ Kan Lertarwas

คุณ Kan Lertarwas จังหวัด ราชบุรี

ขอบคุณภาพจาก คุณ Kan Lertarwas

คุณ Kan Lertarwas จังหวัด ราชบุรี

ขอบคุณภาพจาก คุณ Kan Lertarwas