รีวิว Page3

คำรับรองจากผู้ใช้ปุ๋ยหมักปลาทะเลคาวบอย Page (3)

caret-down caret-up caret-left caret-right
ส่งไวส่งจริง
คุณ กิ๊ฟ นครศรีธรรมราช

ฉีดได้ 3 หน ต่อยอดทั่งแปลงแล้ว
ทุเรียนแตกยอดทั้งแปลง

ส่งไวส่งจริง
คุณ กิ๊ฟ นครศรีธรรมราช
บ่าวให้ผ่าน คุณ กิ๊ฟ นครศรีธรรมราช
ส่งไวส่งจริง
คุณ กิ๊ฟ นครศรีธรรมราช
ขอบคุณภาพจากคุณ กิ๊ฟ ต้นทุเรียนที่ใช้ปุ๋ยปลาคาวบอย
ส่งไวส่งจริง
คุณ กิ๊ฟ นครศรีธรรมราช
ส่งไว ส่งจริง ขอบคุณภาพจาก คุณ กิ๊ฟ จำหน่ายปุ๋ยปลาหมัก
ส่งไวส่งจริง
คุณ กิ๊ฟ นครศรีธรรมราช
แพคอย่างดี ขอบคุณภาพจากคุณ กิ๊ฟ ขายปุ๋ยปลาหมักชีวภาพ
สวนทุเรียนที่ใช้ปุ๋ยปลาคาวบอย
ลูกค้า คาวบอย สวนทุเรียน จ.ชุมพร
สั่งซื้อเพิ่ม…ใชดีครับ ขายปุ๋ยปลาหมัก
รีวิว ปุ๋ยปลา คาวบอย
คุณ อ๊อฟ กาฬสินธุ์
แทงยอดขึ้นเยอะแล้วคะ ปุ๋ยเร่งยอดทุเรียน
ทุเรียนที่ใช้ปุ๋ยปลาคาวบอย
คุณ ธกร อยุธยา

ได้ผลดีมากเลย แทงใบออกเพียบเลยครับ
ทุเรียนแทงใบออกเพรีบเลย

ปุ๋ยปลาคาวบอย เสริมธาตุอาหารในทุเรียน
คุณ บอย สุรินทร์
ที่สั่งแก้ใบเหลือง ตอนนี้เขียวขึ้นแล้วคะ แก้ปัญหาทุเรียนใบเหลือง