ทุเรียนแตกยอดมาก

ทุเรียนแตกยอดทั้งแปลง เมื่อใช้ปุ๋ยปลาคาวบอย