ขายปุ๋ยปลาหมัก

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเล สูตรเข้มข้น เฉพาะคาวบอย