ปุ๋ยปลาคาวบอย เสริมธาตุอาหารในทุเรียน

มากกว่า 16ธาตุในปุ๋ยปลาคาวบอย ที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตในพืชทุกชนิด