น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

มีสารอาหารมากกว่า 16ชนิด

มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชมากกว่า 16ชนิด