หน่อไม้ฝรั่ง

หน่อไม้ฝรั่งตัดแต่งเตรียมส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าต่อไป