น้ำหมักปลาทะเลเข้มข้นพิเศษ

ผลิตจากปลาทะเลปลอดสารฟอณืมาลีน