น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

น้ำหมักปลาทะเลเข้มข้นพิเศษ

ผลิตจากปลาทะเลปลอดสารฟอณืมาลีน