น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

แตงกวา

การปลูกแตงกวาโดยใช้น้ำหมักปลาทะเล