การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

วิธีปลูกหน่อไม้ฝรั่งโดยใช้น้ำหมักปลาทะเล