การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสำหรับทุเรียนปลูกใหม่

เพิ่มความสมบูณร์ของทุเรียนปลูกใหม่ด้วยการบำรุงต้นทุเรียนเล็กด้วยปุ๋ยอินทรีย์อย่างถูกวิธี