ไตรโคเดอร์มา Trichoderma

ไตรโคเดอร์มา ผง กำจัดโรคใบไหม้ รากเน่า กล้าเน่า