ชุดเร่งโตรักษาโรครากเน่าโคนเน่า

เร่งรากปกป้องรากพืชจากเชื้อราก่อโรคในดิน