เซ็ตเร่งโต&ป้องกันเชื้อราในพืช

649฿

  • ช่วยพืชปลูกใหม่ตั้งตัวไว
  • สร้างการเติบโตให้พืชอย่างต่อเนื่อง
  • เร่งสร้างระบบราก สร้างรากใหม่
  • เร่งแตกยอดเร่งใบเขียว
  • ปกป้องรากพืชจากเชื้อราก่อโรค
  • ป้องกันโรคเชื้อราในดิน
รหัสสินค้า: growtrico1kg หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดเร่งสร้างการเจริญเติบโตป้องกันเชื้อราในพืช

  • Growbooster สารสกัดจากปลาทะเลช่วยให้พืชปลูกใหม่ตั้งตัวได้ไว เพราะมีสารอาหารมากกว่า 16ธาตุที่พืชจำเป็นต้องใช้โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นสำหรับพืชปลูกใหม่ Growboosterจะช่วยเร่งพัฒนาระบบราก สร้างรากใหม่อย่างรวดเร็วทำให้พืชแตกยอดใหม่ไว มีรากจำนวนมาก ทำให้การดูดสารอาหารเพื่อนำไปใช้สร้างการเติบโตทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้พืชเติบโตต่อเนื่อง สร้างความแข็งแรงให้พืช
  • Trico-Z เชื้อไตรโคเดอร์มา สารป้องกันโรคพืชจากธรรมชาติมีความปลอดภัยสูง ช่วยควบคุมกำจัดเชื้อราก่อโรคพืชที่อยู่ในดิน เช่นราโรครากเน่าโคนเน่า ที่ทำให้เกิดโรครากเน่าในไม้ผล เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน  โรคกล้าเน่าในพืชผัก

ใช้ในทุเรียน

ปุ๋ยทางใบทุเรียน

Growbooster ใช้เป็นปุ๋ยทางใบและทางดินในทุเรียนเล็กต้นกล้าทุเรียนชวยให้ใบเขียวสม่ำเสมอ เร่งการเจริญเติบโตในทุเรียนปลูกใหม่ เร่งพัฒนาระราก ช่วยทุเรียนปลูกใหม่ตั้งตัวเร็ว กระตุ้นการแตกยอด

Trico-Z เชื้อไตรโคเดอร์มาชนิดผงสำเร็จรูป ผสมน้ำใช้ฉีดพ่นลงดิน ใบให้ทั่วทรงพุ่มป้องกันกำจัดเชื้อราก่อโรคในดิน อาทิเช่น เชื้อไฟทอปธอรา เชื้อโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน

ใช้Growbooster ร่วมกับ Trico-Z เป็นประจำช่วยให้ทุเรียนโตไว แข็งแรง สุขภาพดี ปลอดภัยจากโรครากเน่าโคนเน่า เป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ปลอดภัยต่อการใช้งาน ไม่มีสารพิษตกค้างในสวน

ใช้ในพืชผักสวนครัว

ปุ๋ยใส่ผักสวนครัว

Growbooster ใช้แทนปุ๋ยเคมีเพื่อปลูกพืชผักปลอดสารพิษ Trico-Z ป้องกันเชื้อราในพืชผักที่อาศัยอยู่ในดินไม่ให้ก่อโรคต่างๆกับพืช และ Growbooster ยังช่วยให้ผักมีรสชาติหวานอร่อยอีกด้วย เพราะมีกรดอะมิโนจากปลาทะเลช่่วยให้พืชผักหวานอร่อยกว่าพืชผักที่ใช้ปุ๋ยเคมี

ใช้ในไม้ดอกไม้ประดับ

ปุ๋ยไม้ดอกไม้ประดับ

บำรุงไม้ดอกไม้ประดับให้ใบเขียวมันวาว ไม้ดอกได้ช่อดอกยาว ดอกใหญ่ ไร้โรคใบไหม้จากเชื้อราก่อโรคในดิน ใช้ผสมน้ำลดลงดินสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ใช้ผสมร่วมกันได้

ใช้ในผักสลัด ทั้งปลูกลงดิน และ ระบบไฮโดรโปนิคส์

ปุ๋ยใส่ผักสลัด

ใช้บำรุงผักสลัดปลอดสารทั้งทางใบและทางดิน ใช้ร่วมกับTrico-Zได้ สามารถผสมร่วมกันฉีดพ่นเป็นปุ๋ยทางใบให้กับผักสลัดช่วยเร่งใบเขียว ป้องกันโรคเน่าต่างๆในผักสลัด

ใช้ช่วงทำใบในทุเรียนให้ผลผลิตแล้ว

ปุ๋ยทางใบทุเรียน

ใช้เป็นปุ๋ยทางใบช่วงทำใบสะสมอาหาร ร่วมกับเชื้อไตรโคเดอร์มากำจัดป้องกันเชื้อราโรครากเน่าโคเน่า โรคใบติดทุเรียน เสริมความสมบุรณ์ให้ใบทุเรียนพร้อมสำหรับเลี้ยงลูก

ปุ๋ยออแกนิค