น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

ปุ๋ยเร่งดอก

ปุ๋ยเร่งดอก สูตรเข้มข้นจากปลาทะเล