ปุ๋ยเร่งดอก (Cowboy Bloom Booster) ขนาด 500 มิลลิลิตร

320฿

  • กระตุ้นการออกดอก
  • สะสมตาดอก เร่งดอก
  • บำรุงดอก ช่อดอกสมบูรณ์ ช่อดอกใหญ่ ยาว
  • ป้องกันการหลุดร่วงของดอก
  • เพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดผลมากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

Cowboy Bloom Booster ปุ๋ยเร่งดอก สูตรน้ำหมักปลาทะเล (สูตรเฉพาะคาวบอย) เร่งการออกดอกในพืชทุกชนิด (Cowboy Bloom Booster) อาทิเช่น กระตุ้นการออกดอกในทุเรียน ส่งเสริมการออกดอกในไม้ดอก เช่น มะลิ และคาวบอยบูมบูสเตอร์ยังเหมาะกับพืชผักสวนครัวที่ต้องการดอกและผล เช่น พริก มะเขือ มะเขือเทศ และผักสวนครัวอืนๆ

ปุ๋ยเร่งดอก
กรดอะมิโนจากปลาทะเล ช่วยให้มะเขือเทศมีรสชาติอร่อย

น้ำหมักปลาทะเลคาวบอย สูตรเร่งการออกดอก ชนิดเข้มข้นพิเศษ (Cowboy Bloom Booster ) ผลิตจากปลาทะเลซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ได้รับการยอมรับว่า เมื่อนำมาผลิตเป็นปุ๋ยจะได้จำนวนสารอาหารและปริมาณความเข้มข้นของสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช มากกว่าปุ๋ยที่ผลิตจากพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นๆ

ปุ๋ยเร่งดอก
ในปลาทะเลมีธาตุอาหารที่พืชต้องการมากกว่า 16 ชนิด

ซึ่งจากงานวิจัยพบว่า ปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ผลิตจากปลาทะเลมีสารอาหารแร่ธาตุต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพืช มากกว่า 16 ชนิด และนี่คือเหตุผลว่าทำไมพืชที่ได้รับปุ๋ยปลาทะเลอย่างต่อเนื่อง จึงให้ผลผลิตมากกว่า ทั้งปริมาณ และคุณภาพ .

เหตุผลที่ทำให้ น้ำหมักปลาคาวบอย สูตรปุ๋ยเร่งดอก (Bloom Booster) ชนิดเข้มข้นพิเศษ แตกต่างจาก ปุ๋ยเร่งดอกอื่นๆ

ปุ๋ยเร่งดอก
ปุ๋ยเร่งการออกดอก สูตรปลาทะเลเข้มข้น ใช้ได้ในไม้ดอก ไม้ผล พืชผักสวนครัว

คือ เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ดังนั้นน้ำหมักปลาทะเล จาก Cowboy Plant Foods จึงปลอดภัย ต่อพืชและเป็นมิตรต่อดิน

น้ำหมักปลาทะเล Cowboy Bloom Booster ผลิตจากปลาทะเลเกรดอาหาร สดใหม่ ทั้งตัว จึงอุดมด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชจำนวนมาก ซึ่งพบว่ามีสารอาหารที่พืชต้องการมากกว่า 16 ชนิด

ปลาทะเล
ปลาะทเล เกรดพรีเมียม สำหรับผลิตปุ๋ยปลาคุณภาพ

Cowboy Bloom Booster ปุ๋ยเร่งดอก ชนิดเข้มข้นพิเศษ ด้วยขบวนการผลิตที่เน้นคุณภาพ เราจึงไม่เติมน้ำ หรือใช้วัตถุดิบที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบจำนวนมาก อาทิเช่น น้ำมะพร้าว ซึ่งเป็นที่นิยมในการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพทั่วไป ดังนั้นจึงทำให้ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ปุ๋ยเร่งดอก จาก Cowboy Plant Foods แตกต่างจาก ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพทั่วไป

คาวบอยบูมบูสเตอร์ สูตรส่งเสริมการออกดอก เข้มข้นพิเศษ มีธาตุฟอสเฟตที่อยู่ในรูปอินทรีย์ฟอสเฟต (Organic Phosphate)เป็นสารประกอบชีวภาพที่ได้จาการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุทั้งในพืชและในสัตว์ได้แก่ Nucleic Acid , Phospholipids , Sugar Phosphate และฟอสเฟตในรูปที่พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันที คือฟอสเฟตที่อยู่ในรูป H2PO4– (Dihydrogen phosphate ion) และ HPO42- (Monohydrogen phosphate ion)

 

น้ำหมักปลาทะเล สูตรเร่งการออกดอก ติดผล คาวบอยบูมบูสเตอร์ (Cowboy Bloom booster ) มีกรดอะมิโนโปรตีนจำนวนมากที่พบได้ในปลาทะเล ในปัจจุบันเป็นที่รู้กันว่าพืชที่ได้รับกรดอะมิโนโปรตีนจะเจริญเติบโตได้ไว ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

การให้ น้ำหมักปลาทะเลคาวบอย Cowboy Bloom Booster เสริมทางใบเป็นการเสริมฟอสเฟตให้กับพืชที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะ น้ำหมักปลาสูตรเร่งการออกดอก Cowboy Bloom Booster มีฟอสเฟตที่อยู่ในรูปของ H2PO4– (Dihydrogen phosphate ion) และ HPO42- (Monohydrogen phosphate ion)ซึ่งเป็นรูปที่พืชดูดซึมได้ทันที ดังนั้นการใช้ น้ำหมักปลาทะเลคาวบอย สูตรเร่งดอก ช่วยให้การกระตุ้น การออกดอกมีโอกาสสำเร็จมากยิ่งขึ้น

น้ำหมักปลาทะเล Cowboy Bloom Booster มีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมจำนวนมาก การกระตุ้นการออกดอกในพืชจะให้ได้ผลดีนั้นจะต้องใช้ ปุ๋ยเร่งดอก ร่วมกับการให้จุลธาตุกับพืชด้วยเสมอ แต่น้ำหมักปลาทะเล Cowboy Bloom Booster มีจุลธาตุที่พืชต้องการครบแล้ว การนำ น้ำหมักปลาทะเลคาวบอย สูตรเร่งดอกของ Cowboy Plant Foods ไปใช้จึงช่วยลดต้นทุนการผลิต

ในน้ำหมักปลาทะเล สูตรทดแทนปุ๋ยเร่งดอกประเภทเคมี คาวบอยบูมบูสเตอร์ มีกรดอะมิโนโปรตีน ที่สามารถทำหน้าที่เป็นสารคีเลตธรรมชาติ จึงทำให้พืชดูดซึมสารอาหาร ได้ไว เคลื่อนย้ายภายในเซลล์พืชได้สะดวก แตกตัวได้ดี ง่ายต่อการนำธาตุอาหารไปใช้ ในส่วนต่างๆที่พืชต้องการ ใน น้ำหมักปลาทะเลคาวบอย (Cowboy Bloom Booster )ยังมีวิตามินแร่ธาตุต่างๆนอกเหนือจากธาตุอาหารหลักและจุลธาตุ ซึ่งวิตามินและแร่ธาตุเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ขบวนการทางชีวเคมีในสิ่งมีชีวิตรวมทั้งพืชเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ จึงทำให้พืช แข็งแรง ทนทานต่อความเครียดต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น อากาศที่หนาวจัด ร้อนจัด และทนต่อโรคและการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชได้ดีขึ้น