การใส่ปุ๋ยทุเรียนจากกรมวิชาการเกษตร สำหรับการทำสวนทุเรียนเพื่อการค้า

วิธีใส่ปุ๋ยทุเรียนตามหลักกรมวิชาการ

สำหรับมือใหม่ในการทำสวนทุเรียนอาจจะมีปัญหากวนใจเรื่องการใส่ปุ๋ยทุเรียนในช่วงต่างๆ ของการเจริญเติบโตตั้งแต่แรกปลูกจนถึงให้ผลผลิต

ปุ๋ยใส่ทุเรียนปลูกใหม่
สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับทุเรียนปลูกใหม่

วันนี้ผมเอาคำแนะนำการใส่ปุ๋ยทุเรียนของกรมวิชาการเกษตรมาฝากกันครับ

การใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็กในในปีแรก(ทุเรียนอายุ 1 เดือน -12 เดือน)

โดยทำการกำจัดวัชพืชบริเวณโคนทุเรียนพร้อมใส่ปุ๋ยให้ทุเรียนโดยมีการแบ่งใส่ดังนี้

การใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็กอายุ 1- เดือน

เริ่มใส่ครั้งที่ 1 หลังจากปลูกได้ 1 เดือน โดยครั้งที่ 1-3 ให้ใส่ปุ๋ยคอก 5 กิโลกรัมต่อต้นทุกๆ 60 วัน

การใส่ปุ๋ยทุเรียนอายุ 7 เดือน - 1 ปี

ใส่ปุ๋ยทุเรียนครั้งที่ 4 เมื่อทุเรียนอายุครบ 7 เดือนโดยให้ใส่ปุ๋ยคอก 5 กิโลกรัมร่วมกับปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ปริมาณ 200 กรัมต่อต้น

การใส่ปุ๋ยทุเรียนอายุ 1 ปี – 3 ปี (ยังไม่ให้ผลผลิต)

วิธีใส่ปุ๋ยทุเรียนที่ยังไม่ให้ผลผลิต ตามหลักกรมวิชาการเกษตร

โดยให้ทำโคนพร้อมกับใส่ปุ๋ยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งช่วงต้นฤดูฝนและหลังฤดูหนาวให้เหมาะสมกับขนาดต้นทุเรียนดังต่อไปนี้

ปุ๋ยคอกอัตราเป็นบุ้งกี๋ต่อต้น ต่อปีเท่ากับ 2 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงพุ่ม(เมตร)แบ่งใส่ 2 ครั้งต่อปี ตัวอย่างเช่น

ต้นทุเรียนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงพุ่ม 3 เมตร ควรใส่ปุ๋ยคอกปีละ 6 บุ้งกี๋ ประมาณ 15 กิโลกรัม แบ่งใส่ 2 ครั้ง คือครั้งละ 3 บุ้งกี๋หรือครั้งละประมาณ 7-8 กิโลกรัม

ปุ๋ยเคมีใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตราเป็นกิโลกรัมต่อปีเท่ากับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงพุ่ม(เมตร)

ตัวอย่างเช่น

ต้นทุเรียนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงพุ่ม 3 เมตร ควรใส่ปุ๋ยเคมีปีละ 3 กิโลกรัมโดยให้แบ่งใส่ 2-4 ครั้งต่อปี เคล็ดลับการใส่ปุ๋ยทุเรียนบ่อยๆ แต่ใส่ครั้งละน้อยๆ จะทำให้ต้นทุเรียนได้รับปุ๋ยอย่งต่อเนื่องดีกว่าการให้ครั้งละมากๆแต่นานๆครั้งและยังเป็นการลดการสูญเสียปุ๋ยเนื่องจาการดูดซึมไปใช้ไม่ทัน

Grow Booster ปุ๋ยเร่งโตทุเรียนเล็ก

มากกว่า 16ธาตุที่พืชต้องการในขวดเดียว สกัดจากปลาทะเลเร่งยอด ปุ๋ยเร่งโตทุเรียนปลูกใหม่ เร่งสร้างยอดใหม่ เร่งโตอย่างต่อเนื่อง

โปรโมชั่นปุ๋ยแก้ใบเหลือง

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกำคำแนะนำการใส่ปุ๋ยทุเรียนปลูกใหม่จากกรมวิชาการเกษตรจะเห็นได้ว่าไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรเลยครับลองนำไปปรับใช้กับสวนทุเรียนของคุณดูครับได้ผลอย่างไรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ครับ

Cowboy Plant Foods

ติดต่อเรา