ปุ๋ยทุเรียนหลังเก็บผลผลิต,ปุ๋ยทุเรียน,การบำรุงทุเรียนหลังเก็บผลผลิต

เทคนิคใส่ปุ๋ยทุเรียนหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต

ต้นทุเรียนหลังจากที่ให้ผลผลิตแล้วจะจะมีต้นที่ทรุดโทรมเพราะได้ใช้สารอาหารไปกับการให้ผลผลิตโดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนที่ใว้ลูกทุเรียนต่อต้นมากเกินกว่าความสมบูรณ์ที่ต้นทุเรียนรับได้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับต้นทุเรียนอาจทำให้ต้นทุเรียนยืนต้นตายได้เช่นกัน

เรามาดูวิธีการใส่ปุ๋ยทุเรียนหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตไปเล้ว เพื่อฟื้นฟูต้นทุเรียนให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะให้ผลผลิตในรอบต่อไป

ใช้ปุ๋ย Cowboy Grow Booster สูตรเร่งฟื้นฟูต้นโทรม

เพื่อให้ต้นทุเรียนกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้ง Cowboy Grow Booster คือปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ได้รับการพัฒนาสูตรจาก สวทช.มีผลการวิเคราะห์สารอาหารที่ได้พบว่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากปลาทะเลสูตรนี้ที่พัฒนาโดย สวทช.ให้ปริมาณสารอาหารมากกว่าปุ๋ยปลายี่ห้อต่างๆที่นำเข้าจากต่างประเทศ แต่สิ่่งที่ทำให้ Cowboy Grow Booster ฟื้นฟูต้นทุเรียนที่โทรมให้กลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็ว

ไม่ใช่เพราะปริมาณสารอาหาร ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรแทสเซียมใน Cowboy Grow Booster มีมากแต่เพราะเมื่อให้ Cowboy Grow Booster กับต้นทุเรียนจะทำให้ต้นทุเรียนได้รับสารอาหารที่จำเป็นในการฟื้ฟูต้นทันที่เพราะไนโตรเจน ใน Cowboy Grow Booster เป็นไนโตรเจนที่อยู่ในรูปแบบ แอมโมเนี่ยมไอออน(NH4) และไนเตรทไอออน(NO3)เป็นรูปที่ต้นทุเรียนนำไปใช้ได้ทันทีจึงส่งผลให้ต้นทุเรียนเร่งสร้างใบสะสมอาหารเพื่อฟื้นฟูต้นได้อย่างรวดเร็ว 

ใน Cowboy Grow Booster นอกจากจะมีธาตุอาหารหลักในรูปที่พืชนำไปใช้ได้ทันทียังมีธาตุอหารรองและจุลธาตุที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูการบำรุงต้นทุเรียนเพราะในแต่ละครั้งของการให้ผลผลิตหมายถึงการสูญเสียอาหารออกไปจากต้นซึ่งอาหารเหล่านันไม่ได้มีแค่ NPK เท่านั้นแต่ยังรวมถึงธาตุอาหารรองและจุลธาตุอื่นๆอีกด้วย

ดังนั้นการให้ Cowboy Grow Booster ทำให้ต้นทุเรียนได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนจงทำให้ระบบเมตาลิซึมและ การผลิตฮอร์โมนต่างๆที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนทำงานได้อย่างมีประสิทะธิภาพดังนั้นการใช้ Cowboy Grow Booster จึงช่วยฟื้นฟูต้นทุเรียนให้กลับมาแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมสำหรับการให้ผลผลิตรอบต่อไป

การใช้ Cowboy Grow Booster เปรียบเสมือนการให้อาหารทางด่วนโดยที่พืชไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานเท่ากับปกติ ในการสังเคราะห์สารเหล่านั้นขึ้นมาเองเช่น กรดอะมิโนโปรตีน ใน Cowboy Grow Booster พืชสามารถนำมาใช้เป็นสารตั้งต้นในขบวนการเมตาบอลิซึมได้เลย ซึ่งปกติพืชสร้างเองได้ แต่เมือได้รับก็ไม่จำเป็นต้องสร้างขึ้นเองเพราะการสังเคราะห์สารตั้งต้นเหล่านั้น ต้องใช้พลังงานและแร่ธาตุต่างๆที่พืชดูดซึมเข้าไป

5 เหตุผลที่ทำให้ Cowboy Grow Booster ฟื้นฟูต้นทุเรียนที่โทรมหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็ว

1.ต้นทุเรียนสามารถนำไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรแทสเซียม ใน Cowboy Grow Booster ไปใช้ได้ทันทีเพราะ NPK ใน Cowboy Grow Booster อยู่ในรูปพร้อมใช้จึงทำให้ต้นทุเรียนฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

2.มีธาตุอาหารรองและจุลธาตุมากกว่า 16 ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อการฟื้ฟูต้นทุเรียนให้แข็งแรงซึ่งอยู่ในรูปของสารละลายคีเลทอะมิโนเป็นรูปที่ดูดซึมได้ง่ายสำหรับพืชโดยเฉพาะการฟื้นฟูต้นทุเรียนหรือการบำรุงต้นทุเรียนให้สมบูรณ์นั้น ธาตุอาหารรองและจุลธาตุมีความสำคัญมากที่ชาวสวนทุเรียนมักจะรู้จักในชื่ออาหารเสริมในรูปคีเลทEDTAนั่นเอง แต่ใน Cowboy Grow Booster อาหารเสริมและจุลธาตุเหล่านี้จะอยู่ในรูปสารประกอบคีเลทอะมิโนซึ่งเป็นสารประกอบคีเลทธรรมชาติที่ไม่มีการตกค้างของสารพิษเหมือนสารEDTA

3.มีกรดอะมิโนโปรตีนพืชไม่ต้องเสียเวลาสร้างเองจึงนำกรดอะมิโนไปใช้เป็นสารตั้งต้นในขบวนการต่างทางเคมีได้ทันที เช่นสารตั้งต้นในการผลิตฮอร์โมนการสังเคราะห์คลอโรฟิลด์

4.มีกรดอะมิโนที่ทำหน้าที่เป็นสารคีเลทธรรมชาติ ทำให้จุลธาตุต่างๆอยู่ในรูปสารประกอบอิมิโนคีเลทไม่ทำปฏิกิริยากับฟอสเฟตเกิดการตกตะกอนเป็นของแข็ง ต้นทุเรียนจึงได้รับสารอหารเหล่านี้อย่างเต็มที่

5.ขบวนการเมตาลิซึมในต้นทุเรียนเกิดขึ้นอย่างสมบรณ์เพราะได้รับแร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็นครบเกือบทุกธาตุ ดังนั้นการฟื้นฟูสภาพต้นจึงทำได้รวดเร็ว ทำให้ต้นทุเรียนมีความสมบูรณ์ พร้อมสำหรับการให้ผลผลิตในรอบต่อไป

ปุ๋ยคีเลตกรดอะมิโน

  • ฟื้นฟูต้นทุเรียนให้สมบูรณ์ สร้างความพร้อมให้กับทุเรียน สะสมอาหารสำหรับการทำผลผลิตในรอบต่อไป ด้วย Cowboy Grow Booster สูตรเข้มข้นพิเศษ สอบถามโปรโมชั่นที่  Line ID : COWBOY9393 หรือ LINE OFFICEIAL : @COWBOYPLANTFOODS