การใส่ปุ๋ยทุเรียนแรกปลูก อย่างไรให้โตไว ได้ต้นทุเรียนที่แข็งแรง

ปุ๋ยทางใบทุเรียนเล็ก
แก้ปัญหาทุเรียนเล็กขาดธาตุอาหาร
ปุ๋ยใส่ทุเรียนเล็ก,สูตรปุ๋ยทุเรียนปลูกใหม่,การใส่ปุ๋ยทุเรียนปลูกใหม่

การใส่ปุ๋ยทุเรียนแรกปลูกสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือ ปริมาณการใส่แต่ละครั้งรวมถึงความถี่ในการให้โดยเฉพาะการให้ปุ๋ยเคมีต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของปริมาณเพราะปุ๋ยเคมีมีความเข้มข้นสูงการให้ในปริมาณที่ไม่เหมาะสมอาจไปทำลายระบบรากของทุเรียนได้โดยเฉพาะทุเรียนแรกปลูกซึ่งระบบรากยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควร ทุเรียนปลูกใหม่อาจตายได้

การใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็ก

วันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆสำหรับการใส่ปุ๋ยทุเรียนปลูกใหม่ให้ปลอดภัยต่อต้นทุเรียนได้ต้นทุเรียนที่โตไว ใบใหญ่แข็งแรงสมบูรณ์ 5ปีได้เก็บลูก

ทุเรียนปลูกใหม่ ,การใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็ก , ปุ๋ยทุเรียนเล็ก
ทุเรียนปลูกใหม่หลังลงปลูก 7-15 วันเริ่มแตกยอดแสดงว่าระบบรากเริ่มทำงานแล้ว เริ่มให้ปุ๋ยได้แล้ว

1.ให้เริ่มใส่ปุ๋ยทุเรียนแรกปลูกเมื่อระบบรากทำงานแล้วโดยการสังเกตุว่ามีการแตกยอดหรือยัง ถ้าแตกยอดแสดงว่าระบบรากทำงานแล้ว

2.ให้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ COWBOY GROW BOOSTER สูตรเร่งการเจริญเติบโต ในอัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 7-10 วันครั้ง และ 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รดลงดินบริเวณโคนทุเรียน ทุกๆ 20 วันครั้ง สามารถให้ได้ทุกช่วงวัยของการเจริญเติบโตของทุเรียนเว้นช่วงก่อนการออกดอก1-2 เดือน ก่อนใช้ปุ๋ยปลาคาวบอย ต้องให้น้ำทุเรียนก่อนทุกครั้งหรือให้หลังฝนตกได้ทันที

ทุเรียนปลูกเล็กที่ยอดไม่พุ่ง หรือมีอาการใบเหลืองดังรูปนี้

ทุเรียนเล็กที่ขาดธาตุอาหาร

ทุเรียนเล็กหรือทุเรียนปลูกใหม่ทีมีอาการดังรูป ซึ่งเป็นอาการของการขาดธาตุอาหาร รากไม่เดิน แนะนำให้ใช้คาวบอยสูตรเร่งโต (GrowBooster) ผสมน้ำในอัตรา 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตรรดที่โคนต้นทุก 5-7 วันครั้งเพื่อกระตุ้นให้เกิดรากใหม่ เมื่อเกิดรากใหม่แล้วยอดก็จะเดิน หลังจากนั้นให้ใช้ฉีดพ่นทางใบในอัตรา20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 7-10 วันครั้งหลังให้น้ำหรือหลังฝนตก

Grow Booster ปุ๋ยเร่งโต เร่งยอด เร่งรากในทุเรียนปลูกใหม่

มากกว่า 16ธาตุที่พืชต้องการในขวดเดียว สกัดจากปลาทะเลช่วยทุเรียนปลูกใหม่ต้นรัดไว เร่งแตกยอด เร่งราก เร่งใบเขียว ใช้ง่าย

ปุ๋ยเร่งโตทุเรียนเล็ก Growbooster
Growbooster ช่วยให้ทุเรียนปลูกใหม่โตไว เพิ่มเพื่อนคลิกที่นี่

รีวิวการใช้ปุ๋ยปลาคาวบอยในทุเรียนจากผู้ใช้บางส่วน คลิกดูรีวิวเพิ่ม

การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับเคมีสำหรับทุเรียนเล็ก

3.ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเมื่อทุเรียนมีอายุ 9 เดือนขึ้นไป ช่วยให้ดินร่วนซุยดีต่อการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนช่วยให้รากทุเรียนได้รับออกซิเจนได้เพียงพอ (2กิโลกรัมต่อตารางเมตร) ต่อต้นต่อปี

อินทรีย์วัตถุช่วยกักเก็บปุ๋ย

4.เติมอินทรีย์วัตถุภายในสวนอาทิเช่น ต้นกล้วย ใบกล้วย หรืออื่นๆ ที่หาได้ภายในสวนมาวางรอบๆโคนต้นทุเรียนบริเวณรอบๆทรงพุ่มแล้วใส่ปุ๋ยอินทรีย์ทับบนเศษพืชเหล่านี้หรือใช้ ปุ๋ยปลาทะเลสูตรเข้มข้นพิเศษ ฉีดพ่นหรือรดลงบนเศษพืชเหล่านั้น เป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน และยังเพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ในการปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

การใส่ปุ๋ยเคมีในทุเรียนเล็ก

5.เติมเต็มธาตุอาหารหลักด้วยปุ๋ยเคมี

เมื่อต้นทุเรียนมีอายุมากขึ้นความต้องการธาตุอาหารหลักสูงมากขึ้นตามขนาดและอายุที่มากขึ้น ดังนั้นการใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อให้ต้นทุเรียนได้รับธาตุอาหารหลักอย่างเพียงพอต่อการเจริญเติบโตจึงมีความจำเป็น โดยเริ่มใส่เมื่อทุเรียนมีอายุ 9 เดือนขึ้นไปโดยใส่ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 ให้ดูจากขนาดทรงพุ่มโดยมีวิธีการคำนวณดังต่อไปนี้

เช่นต้นทุเรียนมีขนาดทรงพุ่ม 3 เมตรควรใส่ปุ๋ยเคมีปีละ 3 กิโลกรัม ต่อต้น ต่อปี โดยแบ่งใส่ตามความเหมาะสม ดังนั้นการใส่ปุ๋ยทุเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดก็ควรแบ่งใส่ครั้งละน้อยแต่บ่อยๆ

ต้นทุเรียนที่ให้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์
ทุเรียนที่ได้รับปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี
ปุ๋ยแก้ทุเรียนใบเหลือง

ตัวอย่างต้นทุเรียนมีขนาดทรงพุ่ม 3 เมตร

การใส่ปุ๋ยเคมีตามขนาดทรงพุ่มก็คือ 3 กิโลกรัมต่อต้น ต่อปี

หลักการใส่ปุ๋ยเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด คือให้ครั้งละน้อยๆ แต่ให้บ่อยๆ ซึ่งการให้ปุ๋ยเคมีลักษณะนี้จะช่วยให้ทุเรียนได้รับปุ๋ยอย่างต่อเนื่องและเป็นการลดการสูญเสียปุ๋ย เนื่องจากพืชดูดซับไปใช้ไม่ทัน

ในปัจจะบันการทำสวนทุเรียนโดยส่วนใหญ่จะมีระบบน้ำ การใส่ปุ๋ยจึงไม่นำเป็นต้องทำในฤดูฝนเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการใส่ปุ๋ยทุเรียนโดยการแบ่งใส่ครั้งละน้อยๆ จึงทำได้ไม่ยาก และยังส่งผลดีมากกว่าผลเสียแน่นอน ซึ่งในปัจจุบันการทำเกษตรรวมถึงการทำสวนทุเรียนได้เน้นเทคโนโลยีและนำเครื่องจักรรวมถึงการทำสวนแบบมีความปราณีตมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มากทีเดียว นั่นหมายถึงกำไรเพิ่มขึ้นด้วย

Cowboy Plant Foods

ติดต่อเรา