การใส่ปุ๋ยทุเรียนปลูกใหม่

การใส่ปุ๋ยทุเรียนแรกปลูก อย่างไรให้โตไว ได้ต้นทุเรียนที่แข็งแรง

ทุเรียนปลูกใหม่ ,การใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็ก , ปุ๋ยทุเรียนเล็ก

การใส่ปุ๋ยทุเรียนแรกปลูกสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือ ปริมาณการใส่แต่ละครั้งรวมถึงความถี่ในการให้โดยเฉพาะการให้ปุ๋ยเคมีต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของปริมาณเพราะปุ๋ยเคมีมีความเข้มข้นสูงการให้ในปริมาณที่ไม่เหมาะสมอาจไปทำลายระบบรากของทุเรียนได้โดยเฉพาะทุเรียนแรกปลูกซึ่งระบบรากยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควร ทุเรียนปลูกใหม่อาจตายได้

วันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆสำหรับการใส่ปุ๋ยทุเรียนปลูกใหม่ให้ปลอดภัยต่อต้นทุเรียนได้ต้นทุเรียนที่โตไว ใบใหญ่แข็งแรงสมบูรณ์ 5ปีได้เก็บลูก

1.ให้เริ่มใส่ปุ๋ยทุเรียนแรกปลูกเมื่อระบบรากทำงานแล้วโดยการสังเกตุว่ามีการแตกยอดหรือยัง ถ้าแตกยอดแสดงว่าระบบรากทำงานแล้ว

2.ให้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ COWBOY GROW BOOSTER สูตรเร่งการเจริญเติบโต ในอัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 7-10 วันครั้ง และ 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รดลงดินบริเวณโคนทุเรียน ทุกๆ 20 วันครั้ง สามารถให้ได้ทุกช่วงวัยของการเจริญเติบโตของทุเรียนเว้นช่วงก่อนการออกดอก1-2 เดือน ก่อนใช้ปุ๋ยปลาคาวบอย ต้องให้น้ำทุเรียนก่อนทุกครั้งหรือให้หลังฝนตกได้ทันที

การใส่ปุ๋ยทุเรียนปลูกใหม่,การใส่ปุ๋ยน้ำหมักปลาทะเลทุเรียนเล็ก,ปุ๋ยชีวภาพปลาทะเลใส่ทุเรียนแรกปลูก

สอบถามรายละเอียด คลิก เพิ่มเพื่อนได้เลยครับ

 

3.ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เมื่อทุเรียนมีอายุ 9 เดือนขึ้นไป ช่วยให้ดินร่วนซุยดีต่อการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนช่วยให้รากทุเรียนได้รับออกซิเจนได้เพียงพอ (2กิโลกรัมต่อตารางเมตร) ต่อต้นต่อปี

4.เติมอินทรีย์วัตถุภายในสวนอทิเช่น ต้นกล้วย ใบกล้วย หรืออื่นๆ ที่หาได้ภายในสวนมาวางรอบๆโคนต้นทุเรียนบริเวณรอบๆทรงพุ่มแล้วใส่ปุ๋ยอินทรีย์ทับบนเศษพืชเหล่านี้หรือใช้ ปุ๋ยปลาทะเลสูตรเข้มข้นพิเศษ ฉีดพ่นหรือรดลงบนเศษพืชเหล่านั้น เป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน และยังเพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ในการปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

5.เติมเต็มธาตุอาหารหลักด้วยปุ๋ยเคมี

เมื่อต้นทุเรียนมีอายุมากขึ้นความต้องการธาตุอาหารหลักสูงมากขึ้นตามขนาดและอายุที่มากขึ้น ดังนั้นการใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อให้ต้นทุเรียนได้รับธาตุอาหารหลักอย่างเพียงพอต่อการเจริญเติบโตจึงมีความจำเป็น โดยเริ่มใส่เมื่อทุเรียนมีอายุ 9 เดือนขึ้นไปโดยใส่ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 ให้ดูจากขนาดทรงพุ่มโดยมีวิธีการคำนวณดังต่อไปนี้

เช่นต้นทุเรียนมีขนาดทรงพุ่ม 3 เมตรควรใส่ปุ๋ยเคมีปีละ 3 กิโลกรัม ต่อต้น ต่อปี โดยแบ่งใส่ตามความเหมาะสม ดังนั้นการใส่ปุ๋ยทุเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดก็ควรแบ่งใส่ครั้งละน้อยแต่บ่อยๆ

ตัวอย่างต้นทุเรียนมีขนาดทรงพุ่ม 3 เมตร

การใส่ปุ๋ยเคมีตามขนาดทรงพุ่มก็คือ 3 กิโลกรัมต่อต้น ต่อปี

หลักการใส่ปุ๋ยเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด คือให้ครั้งละน้อยๆ แต่ให้บ่อยๆ ซึ่งการให้ปุ๋ยเคมีลักษณะนี้จะช่วยให้ทุเรียนได้รับปุ๋ยอย่างต่อเนื่องและเป็นการลดการสูญเสียปุ๋ย เนื่องจากพืชดูดซับไปใช้ไม่ทัน

ในปัจจะบันการทำสวนทุเรียนโดยส่วนใหญ่จะมีระบบน้ำ การใส่ปุ๋ยจึงไม่นำเป็นต้องทำในฤดูฝนเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการใส่ปุ๋ยทุเรียนโดยการแบ่งใส่ครั้งละน้อยๆ จึงทำได้ไม่ยาก และยังส่งผลดีมากกว่าผลเสียแน่นอน ซึ่งในปัจจุบันการทำเกษตรรวมถึงการทำสวนทุเรียนได้เน้นเทคโนโลยีและนำเครื่องจักรรวมถึงการทำสวนแบบมีความปราณีตมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มากทีเดียว นั่นหมายถึงกำไรเพิ่มขึ้นด้วย