เมล็ดพันธุ์ผักเคล็ดลับเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว

เมล็ดพันธุ์ผัก ที่ดีจะช่วยให้การปลูกมีความคุ้มค่าในการลงทุน ได้ผลผลิตดี เมล็ดพันธุ์ที่ดีควรสะอาด ไม่มีเศษวัสดุเจือปนหรือมีเมล็ดพันธุ์อื่นๆเจือปน มีอัตราการงอกสูง ปลอดโรคและแมลง วันนี้เราเอาเคล็ดลับเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ให้ได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพมาฝากไปดูกันเลยครับ

เมล็ดพันธุ์ผัก ยี่ห้อไหนดี5เคล็ดลับการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ผักให้ได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพ

เมล็ด พันธุ์ ผัก และ ผล ไม้ดูภาชนะบรรจุต้องอยู่ในสภาพดี ให้ดูสภาพของซองหรือกระป๋องที่บรรจุเมล็ดพันธุ์ผักต้องอยู่ในสภาพดีไม่แตก หรือฉีกขาด ถ้าเกิดการแตก ฉีดขาด อากาศเข้าได้จะทำให้เมล็ดพันธุ์นั้นเสื่อมคุณภาพ 

ราคา เมล็ด พันธุ์ ผักดูเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ผักที่จะแสดงอยู่ที่ฉลาก อัตราการงอกควรอยู่ที่ 70 – 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

เมล็ด พันธุ์ ผัก สลัดดูวันที่บรรจุเมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดพันธุ์ที่ดีควรเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ใหม่ ดังนั้นการดูวันที่บรรจุเมล็ดพันธุ์ ควรเลือกวันที่เพิ่งบรรจุไม่นาน จะช่วยให้เราได้เมล็ดพันธุ์ที่ใหม่มีอัตราการงอกที่สูง

เมล็ด พันธุ์ พืช ผัก สวน ครัววันเสื่อมอายุของเมล็ดพันธุ์ นี่คือเหตุผลที่สำคัณที่เราควรดูฉลากบรรจุเมล็ดพันธุ์ผักทุกครั้ง เพราะเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสภาพจะมีอัตราการงอกต่ำ ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน เมล็ดพันธุ์เมื่อเก็บไว้เป็นเวลานานก็จะเสื่อมสภาพดังนั้นในการเลือกเมล็ดพันธุ์ควรเลือกเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งเก็บหรือบรรจุ

เมล็ดพันธุ์ผักยอดนิยมเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ที่มีความนิยมปลูก เพราะเราจะได้เมล็ดพันธุ์ที่ใหม่ เมล็ดพันธุ์ที่คนไม่นิยมปลูกก็จะขายไม่ค่อยออก นานไปก็เสื่อมคุณภาพอยู่ที่ร้านค้า ฉนั้นอย่าลืมอ่านฉลากของเมล็ดพันธุ์ เพื่อตราจสอบว่าเมล็ดพันธุ์ที่เราจะซื้อมานั้นยังมีคุณภาพอยู่หรือไม่

เมล็ดพันธุ์ผักที่ดีจะทำให้การลงทุนปลูกผักคุ้มค่าต่อการลงทุน ลดแรงงานในการซ่อมผัก ได้ผลผลิตดีผลผลิตมีคุณภาพ ดังนั้นการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์คุณภาพจึงเป็นการเริ่มต้นที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ สละเวลาอ่านฉลากแค่นิดหน่อย จะช่วยให้เราได้เมล็ดผักที่ดีมีคุณภาพมาใช้ในการเพราะปลูกกันครับ

ขอบคุณข้อมูลจากเกษตรเลิฟ แหล่งเรียนรู้การปลูกผักสวนครัวออแกนิค

ปุ๋ยอินทรีย์ราคา