การปลูกผักสวนครัวในกระถางขั้นตอนการปลูกผักสวนครัวในกระถางฉบับจับมือทำ

เคล็ดลับการปลูกผักสวนครัวในกระถาง

1 เลือกกระถางหรือภาชนะปลูกที่มีความลึกให้เหมาะสมกับชนิดผักสวนครัวที่เราต้องการปลูก

 • ผักสวนครัวที่มีระบบรากตื้นถึงปานกลางควรเลือกกระถางที่มีความลึกอย่างน้อย 30 เซนติเมต
 • ผักสวนครัวประเภทหัวหรือผักสวนครัวที่มีระบบรากลึกควรเลือกกระถางที่มีความลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร

2 ภาชนะปลูกแต่ละประเภทมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน

กระถางพลาสติก

 • มีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวก
 • เก็บกักน้ำได้ดี
 • ระบายอากาศได้ไม่ค่อยดี

 กระถางดินเผา

 • ระบายอากาศได้ดีกว่ากระถางพลาสติก
 • มีความสวยงาม
 • เคลื่อนย้ายไม่สะดวกเพราะน้ำหนักมาก
 • ดินแห้งเร็วเพราะระบายอากาศได้ดี

3 การปลูกผักสวนครัวในกระถางควรใช้จานรองกระถางเพื่อรองน้ำไว้ช่วยให้ดินในกระถางมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาลดปัญหาผักขาดน้ำโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สะดวกรดน้ำทุกวัน

การเตรียมดินสำหรับการปลูกผักสวนครัวในกระถาง

การปลูกผักสวนครัวในกระถาง สิ่งสำคัญคือการระบายน้ำดังนั้นการผสมดินปลูกจึงต้องผสมเพื่อให้เป็นดินปลูกที่มีความสามารถในการระบายน้ำได้ดีซึ่งดินแต่ละประเภทมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันไปเรามาดูวิธีผสมดินแต่ละประเภทเพื่อเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำ

ดินร่วน

มีคุนสมบัติระบายน้ำได้ดีอยู่แล้วการใช้ดินร่วนสำหรับการปลูกผักสวนครัวนำดินร่วนผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในอัตราส่วน 1 ต่อ 1

ดินเหนียว

มีความสามารถในการอุ้มน้ำจึงต้องผสมวัสดุที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำ อาทิเช่น ทราย แกลบเผา โดยผสมดินเหนียวทรายและแกลบเผาในอัตราส่วน ดินเหนียว 1 ส่วน ทราย 1 ส่วน แกลบเผา 1 ส่วน จะช่วยให้ดินเหนียวระบายน้ำได้ดีขึ้น

ดินสำเร็จรูป

ดินสำเร็จรูปในปัจจุบันมีจำหน่ายอยู่จำนวนมากแต่ดินสำเร็จรูปที่มีคุณภาพเพียงพอที่สามารถนำมาปลูกผักสวนครัวได้ทันทีค่อนข้างหายาก แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ก็ให้เลือกดินที่มีส่วนผสมของใบก้ามปูหรือดินขุยไผ่ ซึ่งเป็นดินที่เหมาะสมนำมาปลูกผักสวนครัวในกระถางโดยที่เราไม่จำเป็นต้องผสมอะไรเพิ่มลงไปอีก

ขั้นตอนการปูกผักในกระถาง7 ขั้นตอนการปลูกผักสวนครัวในกระถาง

 1. ขุดหลุมเล็กๆตรงกลางกระถางลึก 1 cm
 2. หยอดเมล็ดพันธุ์ผัก 3-4 เมล็ดลงในหลุม
 3. ใช้ดินโรยกลบเมล็ดที่หยอดลงไปในหลุม
 4. คลุมด้วยหญ้าแห้งหรือฟาง
 5. รดน้ำให้ชุ่ม ควรใช้บัวรดน้ำที่เป็นแบบฝอยมากๆ
 6. รดน้ำเช้า-เย็นทุกวัน
 7. เมื่อต้นกล้าผักสวนครัวมีใบจริง 3-5 ใบให้ถอนต้นที่ไม่แข็งแรงออกเหลือไว้แค่ 1 ต้น

การรดน้ำใส่ปุ๋ยผักสวนครัวในกระถางการดูแลและการใส่ปุ๋ยผักสวนครัวที่ปลูกในกระถาง

 1. รดน้ำเช้าเย็นทุกวัน
 2. ใส่ปุ๋ยโดยใช้ปุ๋ยน้ำรด 3-7 วันครั้ง  เริ่มใส่ปุ๋ยหลังจากถอนกล้าผักที่ไม่สมบูรณ์ออกแล้ว
 3. ถ้าพบเพลี้ยหรือหนอนให้ฉีดพ่นด้วยน้ำหมักชีวภาพสูตรไล่แมลงในช่วงเช้าหรือเย็นทุก 1-3 วันครั้ง

การเก็บเกี่ยวผลผลิตผักสวนครัวในกระถาง

ใช้มีดตัดเอาเฉพาะใบอ่อนหรือใบแก่เท่าที่ต้องการบริโภคให้เหลือใบติดต้นไว้ 2-3 ใบผักก็จะแตกใบใหม่ออกมาให้เราได้เก็บเกี่ยวอีกหลายครั้ง อาทิเช่น ผักคะน้า ผักบุ้ง ขึ้นฉ่าย ผักกาด

ปุ๋ยน้ำใส่ผักสวนครัวในกระถาง

จะเห็นว่าขั้นตอนการปลูกผักสวนครัวในกระถางนั้นไม่ยุ่งยากอะไรเลย ดังนั้นเรามาเริ่มต้นปลูกผักสวนครัวไว้ในบ้านเพื่อเพิ่มโอกาสการได้รับประทานผักที่สะอาดปลอดภัย ซึ่งในปัจจุบันผักที่วางขายทั่วไปมักเป็นผักที่ปลูกโดยใช้สารเคมีและมักมีการปนเปื้อนอยู่เสมอ เริ่มผลิตอาหารปลอดภัยด้วยตัวเองได้แล้วครับเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราและทุกคนในครอบครัว