ปุ๋ยเร่งดอก คือปุ๋ยที่มีธาตุฟอสฟอรัสมากว่าในโตรเจนเพราะฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารที่กระตุ้นการออกดอกในพืช ทั้งในไม้ผลและไม้ดอก เมื่อถึงเวลาที่พืชออกดอกจะต้องการใช้ธาตุฟอสฟอรัสมากกว่าปกติจะเห็นได้ว่าการให้ ปุ๋ยเร่งดอก ถูกช่วงจังหวะเวลาที่พืชต้องการจะช่วยกระตุ้นตาดอกทำให้การออกดอกของพืชทำได้ง่ายขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ดีการที่พืชจะออกดอกติดผลได้อย่างสมบูรณ์ก็ต้องเกิดจากการบำรุงต้นให้มีความพร้อมสะสอาหารอย่างเพียงพอ

ปุ๋ยเร่งดอก Cowboy Bloom Booster ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ กระตุ้นตาดอกสูตรเข้มข้นพิเศษ 

ปุ่ยเร่งดอก สูตรเข้มข้นพิเศษ

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำสูตรเร่งดอก สกัดจากปลาทะเลเพื่อการออกดอกโดยเฉพาะ ดูดซึมง่ายและเร็ว กระตุ้นการออกดอกได้ดี ใช้ได้กับพืชทุกชนิดที่ต้องการการออกดอก สั่งซื้อได้ที่ Line Id : cowboy9393

Cowboy Bloom Booster เป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำสกัดจากปลาทะเลทั้งตัว ด้วยวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชให้คงอยู่มากที่สุด เป็นปุ๋ยปลาทะเลชีวภาพ สูตรเร่งการออกดอก ชนิดเข้มข้นพิเศษมีฟอสฟอรัสอยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ได้ทันทีและในปุ๋ยเร่งดอก Cowboy Bloom Booster ซึ่งสกัดจากปลาทะเลจึงมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมจำนวนมากที่เป็นประโยชน์ต่อพืชช่วยให้ขบวนการทางชีวเคมีในพืชเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เพราะพืชได้รับสารอาหารที่ต้องการอย่างครบถ้วน ดังนั้นการใช้ปุ๋ยเร่งดอกคาวบอยจึงทำให้พืชออกดอกง่ายช่วยกระตุ้นการแตกตาดอกได้ขั่วดอกเหนียวลดการหลุดร่วงช่วยเพิ่มโอกาสการติดผล เมื่อใช้ปุ๋ยเร่งดอกคาวบอยบูมบูสเตอร์ในไม้ดอกจะได้ดอกขนาดใหญ่มีช่อดอกยาวมีสีเข้มสด

ปุ๋ยเร่งดอก
ปุ๋ยเร่งดอก คาวบอยบูมบูสเตอร์ ทำให้ดอกกล้วยไม้มีสีสันสดเข้ม ช่อดอกยาว สอบถามได้ที่                Line Id: cowboy9393

ปุ๋ยเร่งดอก คาวบอยบูมบูสเตอร์ (Cowboy Bloom Booster)ดีอย่างไร

  • ดูดซึมได้ง่ายและเร็วกว่าปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยเคมีทั่วไป
  • พืชสามารถดูดซับธาตุอาหารในสารละลายที่สัมผัสใบได้โดยตรงผ่านทางผิวใบและช่องเปิดต่างๆของใบ
  • มีฟอสฟอสรัสอยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ได้ทันที
  • มีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชเกือบครบทุกชนิด
  • มีกรดอะมิโนโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นคีเลตธรรมชาติ 
  • ปุ๋ยเร่งดอก คาวบอยบูมบูสเตอร์มีธาตุอาหารอยู่ในรูปคีเลตกรดอะมิโนมีสภาพประจุเป็นกลางจึงซึมผ่านช่องเปิดของปากใบได้ดีไม่ถูกยึดด้วยประจุลบบริเวณปากใบ

การให้ ปุ๋ยเร่งดอก คาวบอยบูมบูสเตอร์ ทางดิน

การให้ปุ๋ยเร่งดอกทางดิน สามารถทำได้ง่ายแต่เคยสงสัยกันใหมครับว่าเราใส่ ปุ๋ยเร่งการออกดอก ให้กับพืชปริมาณมากแต่พืชออกดอกไม่ดีเท่าที่ควรนั่นเป็นเพราะว่าการดูดซึมทางดินทำได้อย่างจำกัดอาจเนื่องด้วยลักษณะทางกายภาพที่ไม่เหมาะสมทำให้พืชไม่สารถดูดซึมฟอสฟอรัสได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการใช้เพราะฟอสฟอรัสซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญใน สูตรปุ๋ยเร่งการออกดอก เป็นสารอาหารที่พืชดูดซึมไปใช้ได้ยากที่สุด ดังนั้นการให้ปุ๋ยฟอสฟอรัสจึงควรให้สัมผัสรากมากที่สุดเพราะฟอสฟอรัสเป็นสารอาหารพืชที่เคลื่อนย้ายได้ยากที่สุดและมักเกิดการทำปฏิกิริยากับไอออนของธาตุโลหะในสารละลายดินตกตะกอนเป็นของแข็งทำให้พืชนำไปใช้ไม้ได้

ดังนั้นการให้ ปุ๋ยเร่งดอก คาวบอยบูมบูสเตอร์ปุ๋ยอินทรีย์น้ำสูตรเข้มข้นพิเศษแก่พืชในช่วงก่อนการออกดอกประมาณ1-2เดือนทางดินในอัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ทุกๆ 7 วันครั้ง โดยให้ปุ๋ยหลังการให้น้ำพืช จะช่วยกระตุ้นตาดอก ให้ได้ดอกมาก ได้ดอกคุณภาพ ลดการหลุดร่วงของดอก 

การให้ Cowboy Bloom Booster ปุ๋ยเร่งดอก สูตรเข้มข้นพิเศษ ทางใบ

การให้ ปุ๋ยเร่งการออกดอก เสริมทางใบจึงเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อพืชอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องการใช้แต่การดูดทางรากไม่ทันต่อความต้องการ การให้ ปุ๋ยเร่งดอก ทางใบจึงเป็นการเสริมธาตุฟอสฟอรัสให้กับพืชอีกทางหนึ่งจะช่วยให้พืชได้รับปุ๋ยอย่างเพียงพอช่วยให้การกระตุ้นตาดอกในพืชทำได้ง่ายขึ้น โดยใช้ คาวบอยบูมบูสเตอร์ในอัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทางใบกอ่นการออกดอก 1-2เดือน โดยฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วันครั้ง จนพืชออกดอก

ปุ๋ยเร่งดอก,ปุ๋ยเร่งดอกชีวภาพ
ปุ๋ยเร่งดอก Cowboy Bloom Booster ทำให้การออกดอกในพืชเป็นเรื่องง่ายๆ สั่งซื้อที่ Line Id :cowboy9393

สูตรปุ๋ยเร่งการออกดอก (เลือกและดูอย่างไรว่าสูตรปุ๋ยใหนใช้สำหรับเร่งดอก)

คือสูตรปุ๋ยที่มีธาตุฟอสฟอรัสในปริมาณที่สูงกว่าในโตรเจน อาทิเช่น 8-24-24  โดยส่วนใหญ่มักมีเชโช (ratio 1-3-3,1-3-1,1-3-2)หรืออืนๆแต่จะมีสัดส่วนปริมาณของในโตรเจนต่ำกว่าฟอสฟอรัสมีทั้งรูปที่ให้ทางดินและปุ๋ยเร่งดอกชนิดที่ใช้สำหรับฉีดพ่นทางใบ

ปุ๋ยเร่งการออกดอก เป็นปุ๋ยที่มีราคาสูงกว่าปุ๋ยเร่งโตเกษตรกรรู้ดีว่าปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสูงมีราคาแพง ดังนั้นการใช้ ปุ๋ยเร่งดอก ควรใช้ให้ถูกช่วงเวลาที่พืชต้องการใช้โดยปกติไม้ผลจะใส่ปุ๋ยเร่งดอก 1-2เดือนก่อนพืชออกดอก

สูตรเร่งการออก ไม้ผล ไม้ดอก และกล้วยไม้