การให้ปุ๋ยทางใบทุเรียน อย่างไรเกิดประสิทธภาพสูงสุด

ปุ๋ยคีเลตกรดอะมิโน
Cowboy Grow Booster ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมจากธรรมชาติในรูปคีเลตกรดอะมิโน สูตรเข้มข้นพิเศษ

ข้อดีของการให้ปุ๋ยอาหารทางใบทุเรียนในรูปคีเลทกรดอะมิโน

ถึงแม้เราจะใส่ปุ๋ยบำรุงทุเรียนทางดินในปริมาณที่คิดว่าเหมาะสมแล้วแต่บางช่วงเวลาสภาพทางกายภาพของดินอาจไม่เอื้ออำนวยต่อการดูดซึมธาตุอาหารทางรากของต้นทุเรียน หรือในอีกกรณี คือเราอาจจะปลูกทุเรียนในพื้นที่ขาดธาตุอาหารบางชนิดที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของทุเรียนอย่างมากซึ่งเราไม่รู้มาก่อน และเมื่อรู้ว่าทุเรียนขาดธาตุตัวนั้น การให้ปุ๋ยทางใบเพื่อเสริมธาตุอาหารที่ทุเรียนขาด จะช่วยให้ทุเรียนนำธาตุอาหารที่ขาด ไปใช้ได้ทันต่อความต้องการใช้ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการขาดธาตุอาหารนั้นได้ทันเวลา

น้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเล สูตรเร่งโต

ธาตุอาหารในรูปคีเลตกรดอะมิโน ถูกดูดซึมได้ง่ายและเร็ว ผ่านทางผนังเซลล์ ลำต้น ใบทุเรียนและ ช่องเปิดต่างๆของใบ

ธาตุอาหารในรูปคีเลตกรดอะมิโนเคลื่อนย้ายภายในเซลล์ได้ง่ายเหมือนการเคลื่อนย้ายกรดอะมิโนที่พืชสร้างขึ้นเอง ธาตุอาหารจึงถูกเคลื่อนย้ายไปยังเนื้อเยื้อส่วนต่างๆของต้นทุเรียนที่ต้องการใช้ธาตุอาหารนั้นทันต่อความต้องการ

การให้ปุ๋ยทางใบในรูปคีเลตกรดอะมิโน ธาตุอาหารจะซึมผ่านช่องเปิดของใบได้ดีกว่าปุ๋ยในรูปคีเลตสังเคราะห์เพราะมีขนาดโมเลกุลเล็กกว่า ทำให้การเคลื่อนที่ของธาตุอาหารไปสู่ส่วนที่ต้องการใช้ได้รวดเร็ว

ธาตุอาหารในรูปคีเลทกรดอะมิโนเมื่ออยู่ภายในเซลล์พืช แตกตัวได้มากกว่าธาตุอาหารในรูปคีเลทสังเคราะห์ เพราะมีค่าคงตัวด้านเสถียรภาพที่ต่ำกว่า ดังนั้นทุเรียนสามารถนำธาตุอาหารที่อยู่ในรูปของกรดอะมิโนคีเลต ไปใช้ได้มากกว่าธาตุอาหารที่อยู่ในรูปคีเลตสังเคราะห์

ธาตุอาหารในรูปคีเลทกรดอะมิโน มีสภาพประจุเป็นกลาง การซึมผ่านช่องเปิดของปากใบจึงไม่ถูกยึดด้วยประจุลบบริเวณปากใบ จึงทำให้ทุเรียนได้รับธาตุอาหารจากปุ๋ยที่อยู่ในรูปของคีเลตกรดอะมิโนได้มากกว่า

การให้ปุ๋ยทางใบเป็นการให้ธาตุอาหารสู่แหล่งผลิตโดยตรง และเร็วที่สุดในช่วงเวลาที่พืชต้องการ จะเห็นได้ว่าการให้ปุ๋ยทางใบในรูปคีเลทกรดอะมิโนเป็นการให้ธาตุอาหารกับพืชที่มีข้อจำกัดน้อยที่สุด ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตดีและให้ผลผลิตได้มากขึ้น
สั่งซื้อปุ๋ยทางใบสำหรับบำรุงทุเรียน ฟื้นฟูต้น ได้ที่ Line : @cowboyplantfoods หรือ คลิกที่นี่