ทุเรียนอินทรีย์อายุ 1ปี 8เดือน

ทุเรียนที่ได้รับน้ำหมักปลาทะเลเข้มข้นพิเศษคาวบอยจะมีใเขียวเข้ม ใบหนากว่าปกติ มีลำต้นที่อวบใหญ่