ทุเรียนปลูกใหม่

การให้น้ำหมักปลาทะเลเข้มข้นทุเรียนปลูกใหม่