การใช้ ปุ๋ยปลาหมัก ในทุเรียนปลูกใหม่

การดูแลทุเรียนปลูกใหม่ โดยใช้ปุ๋ยปลาหมัก คาวบอย