มะนาวที่ใช้ปุ๋ยปลาคาวบอย

ปุ๋ยปลาหมัก ปุ๋ยเร่งโตสำหรับมะนาว