ปุ๋ยเร่งโตทุเรียนเล็ก

ทุเรียนเล็กที่ใช้ปุ๋ยปลาคาวบอย เป็นประจำช่วยให้แตกยอดดี โตไว ใบหนาเป็นมัน