เร่งยอดทุเรียนปลูกใหม่

ใช้ปุ๋ยปลาหมัก คาวบอยเร่งทุเรียนเล็กแตกยอด