ปุ๋ยเร่งแตกยอดทุเรียน

เร่งโตไว ใบเขียวในพืชทุกชนิด