ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

ปุ๋ยปลาหมักปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เข้มข้น สกัดจากปลาทะเล